Skolverkets statistik för skolåret 2019/2020

Den 1 september stänger Skolverket sin sida med statistik eftersom SCB:s jurister anser att friskolornas statistik är affärshemligheter som de inte anser att myndigheter ska lämna ut. Då denna statistik är nödvändig för att kunna granska skolhuvudmän har vi laddat ner delar av 2019 års statistik för grundskolan och publicerar den här på tankesmedjanbalans.se.

Först hittar du statistik på huvudmannanivå för de större friskolekoncernerna samt statistik på riksnivå. Längre ner på sidan finns excelfiler med övergripande statistik, sedan statistik på skolnivå för Internationella Engelska Skolan och avslutningsvis statistik på kommunnivå för de fem folkrikaste kommunerna. 

Statistik på huvudmannanivå

Slutbetyg skolår 9

Fridaskolorna

Futuraskolan

Internationella Engelska Skolan

Jensen

Kunskapsskolan

Pysslingen

Thoren

Vittraskolorna

Riket

Slutbetyg per ämne skolår 9

Fridaskolorna

Futuraskolan

Internationella Engelska Skolan

Jensen

Kunskapsskolan

Pysslingen

Thoren

Vittraskolorna

Riket

Slutbetyg per ämne över tid

Fridaskolorna

Futuraskolan

Internationella Engelska Skolan

Jensen

Kunskapsskolan

Pysslingen

Thoren

Vittraskolorna

Riket

Elevstatistik

Fridaskolorna

Futuraskolan

Internationella Engelska Skolan

Jensen

Kunskapsskolan

Pysslingen

Thoren

Vittraskolorna

Riket

Personalstatistik

Fridaskolorna

Futuraskolan

Internationella Engelska Skolan

Jensen

Kunskapsskolan

Pysslingen

Thoren

Vittraskolorna

Riket

Personalstatistik med behörighet – per ämne

Fridaskolorna

Futuraskolan

Jensen 

Kunskapsskolan

Pysslingen

Thoren

Vittraskolorna

Riket

Relation mellan prov och betyg skolår 6

Fridaskolorna

Futuraskolan

Internationella Engelska Skolan

Jensen

Kunskapsskolan

Pysslingen

Thoren

Vittraskolorna

Riket 

Relation mellan prov och betyg skolår 9

Fridaskolorna

Futuraskolan

Internationella Engelska Skolan

Jensen

Kunskapsskolan

Pysslingen

Thoren

Vittraskolorna

Riket 

SALSA (resultat med hänsyn till elevsammansättning)

Fridaskolorna

Fridaskolorna excelfil (MAC)

Fridaskolorna excelfil (PC)

Futuraskolan

Futuraskolan excelfil (MAC)

Futuraskolan excelfil (PC)

Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan excelfil (MAC)

Internationella Engelska Skolan excelfil (PC)

Jensen

Jensen excefil (MAC)

Jensen excefil (PC)

Kunskapsskolan

Kunskapsskolan excelfil (MAC)

Kunskapsskolan excefill (PC)

Pysslingen

Pysslingen excelfil (MAC)

Pysslingen excelfil (PC)

Thoren

Thoren excelfil (MAC)

Thoren excelfil (PC)

Vittraskolorna 

Vittraskolorna excelfil (MAC)

Vittraskolorna excelfil (PC)

Excelfiler med övergripande statistik

Personalstatistik (MAC)

Personalstatistik (PC)

Personalstatistik lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (MAC)

Personalstatistik lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (PC)

Personalstatistik lärarlegitimation och behörighet per ämne (MAC)

Personalstatistik lärarlegitimation och behörighet per ämne (PC)

Relation mellan prov och slutbetyg så 9 (MAC)

Relation mellan prov och slutbetyg så 9 (PC)

Behörighet till gymnasieskolan (MAC)

Behörighet till gymnasieskolan (PC)

Slutbetyg per ämne så 9 (MAC)

Slutbetyg per ämne så 9 (PC)

Slutbetyg så 9 (MAC)

Slutbetyg så 9 (PC)

Elevstatistik (MAC)

Elevstatistik (PC)

Statistik på skolnivå

Internationella Engelska Skolan Borås

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation mellan nationella prov betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Bromma

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation mellan nationella prov och betyg

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Enskede

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation mellan nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Eskilstuna

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation mellan nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Falun

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation mellan nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Gävle

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation mellan nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Halmstad

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation mellan nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Helsingborg

Betyg skolår 6

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation mellan nationella prov och betyg så 6

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Huddinge

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9 

Elevstatistik 

Personalstatistik 

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA 

Skolblad 

Internationella Engelska Skolan Hässelby

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Hässleholm

Slutbetyg

Slutbetyg per ämne

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Johanneberg (Göteborg)

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Järfälla

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Jönköping

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Karlstad

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Kista

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Krokslätt

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Landskrona

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relationen nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Liljeholmen

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Linköping

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Lund

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Länna

Betyg per ämne så 6

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 6

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Nacka

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Skellefteå 

Elevstatistik

Personalstatistik

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Skärholmen

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Sundbyberg

Elevstatistik

Personalstatistik

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Sundsvall

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Södertälje

Betyg per ämne så 6

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 6

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Tyresö

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Täby

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Umeå

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Uppsala

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Västerås

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Årsta

Betyg per ämne så 6

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation mellan nationella prov och betyg så 6

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Älvsjö

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Internationella Engelska Skolan Örebro

Slutbetyg så 9

Slutbetyg per ämne så 9

Elevstatistik

 Personalstatistik

Relation nationella prov och betyg så 9

SALSA

Skolblad

Statistik över landets fem största kommuner (samtliga huvudmän)

Stockholm

Relation nationella prov och slutbetyg så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Personalstatistik med behörighet per ämne

Personalstatistik åldersfördelning

SALSA 

SALSA excelfil (MAC)

SALSA excelfil (PC)

Göteborg

Relation nationella prov betyg så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Personalstatistik med behörighet

Personalstatistik åldersfördelning

SALSA

SALSA excelfil (MAC)

SALSA excelfil (PC)

Malmö

Relation nationella prov och slutbetyg årskurs 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Personalstatistik med behörighet

Personalstatistik åldersfördelning

SALSA tabell

SALSA excelfil (MAC)

SALSA excelfil (PC)

Uppsala

Relation nationella prov och slutbetyg årskurs 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Personalstatistik med behörighet

Personalstatistik åldersfördelning

SALSA

Salsa excelfil (MAC)

Uppsala Salsa excelfil (PC)

Linköping

Relation nationella prov och slutbetyg så 9

Elevstatistik

Personalstatistik

Personalstatistik med behörighet – per ämne och kategori

Personalstatistik åldersfördelning

SALSA

SALSA excelfil (MAC)

SALSA excelfil (PC)