Slutreplik till Skolverkets generaldirektör

Det har blåst lite kring Skolverkets nytillträdda generaldirektör Peter Fredriksson de senaste dagarna. Dels pga en intervju i Lärarnas Tidning men kanske främst efter att vi skrev ett inlägg om intervjun (som hittills haft 44000 besökare) och senare även en debattartikel som publicerades på Lärarnas Tidnings hemsida.

Nu har Peter Fredriksson kommenterat kritiken mot honom och det framgår att han tycker att vi ”drar för stora växlar”. Vi ska inte förlänga debatten genom att dra in nya argument i diskussionen men vill bara göra några förtydliganden angående det Peter säger i intervjun med reportern på Lärarnas tidning. Vi klipper ur några citat från Peters svar och kommenterar kort.

Kommunicera problem

  1. Vi har aldrig påstått att inte lärare, eller generaldirektörer, kan få berätta om att läraryrket är viktigt, roligt och värdefullt.
  2. Fast i den första intervjun med Lärarnas tidning kan vi ju läsa om följande risk med att kommunicera problem…

Lärares auktoritet

Här blir vi faktiskt lite trötta. Peter tycks inte förstå New Public Managementstyrningens effekter på medarbetare i välfärden och lägger ansvaret på lärare att ta tillbaka auktoriteten och sträcka på sig. Vi har skrivit ett stort antal inlägg om hur NPM skapar rädda medarbetare som lär sig att bita ihop och göra det bästa av omöjliga förutsättningar för att kunden inte ska bli missnöjd med varan. Vi har också skrivit en debattartikel i SvD om just den här konflikten, och om hur vi anser att den inte beror på lärares oförmåga att räta på ryggen utan på styrningen.

Lärare är inte superhjältar. Vi är människor. Det är omöjligt för oss att kompensera för styrningens negativa effekter genom att ”hävda vår självklara rätt att utföra ett bra arbete”.

Resurser – Förändrat arbetssätt

Slutligen. I den första intervjun beskrev Peter hur ökade resurser kan ”göra att medarbetare inte tar ansvar för att förändra sitt arbetssätt”, något som vi självklart kraftigt ifrågasatte. I sitt svar på vår kritik tar Peter exemplet ”kompetensutvecklingsdagar” och att innehållet i dessa inte alltid är vad lärare önskar. Peter kan ha rätt. Många lärare tycks missnöjda med sin kompetensutveckling. Men vi ser inte riktigt sambandet mellan detta och påståendet att lärare inte tar ansvar för ändrat arbetssätt om resurser ökar?

För att runda av det här replikskiftet. Tack för att du tog dig tid att komma med tankar och funderingar kring vår kritik mot dina uttalanden i Lärarnas tidning. Om du vill träffas för att prata om hur skolans styrning skapar ohälsa hos lärare är du självklart välkommen att höra av dig.

Åsa och Marcus