Smygbesparing för förskolan och skolan i Stockholm – politikerna höjer hyran!

I morse berättade vi om att majoriteten i Stockholms stad planerar fortsatta nedskärningar på förskola, fritidshem och gymnasieskola. Efter många år av tidigare nedskärningar föreslås nedskärning med 1,8 % nästa år på förskola och fritidshem och nedskärning med 2,8 % på gymnasieskola.

Grundskolans budget ökar med lika mycket som SKL beräknar att kostnaderna för inflation och löner kommer öka med så där kan man vid första anblicken dra slutsatsen att nästa år innebär ett nollsummespel ekonomiskt.

Tyvärr är så inte fallet. Även grundskolan måste spara 2020 och i det här inlägget ska vi förklara varför.

I våras skrev vi ett inlägg om att alla nybyggda förskolor och skolor i Stockholm kostar mycket pengar och att risken är stor att det här leder till att större del av förskolans och skolans resurser måste användas till att betala hyra. En allt mindre del än tidigare kommer då kunna användas till lärares löner, skolböcker och liknande.

I klippet nedan från budgetförslaget för 2020 kan vi tyvärr se att hyreskostnadernas andel ökar på det sättet vi varnade för i våras. I budget för 2019 angavs att skolpengens (peng per elev till allt annat än hyror) del av grundskoleschablonen (den totala pengen inklusive hyreskostnad) ska vara minst 73 %. I budget för 2020 står det istället att skolpengens andel av grundschablonen ska vara minst 72 %.

Vi tippar att användandet av ordet ”grundskoleschablon” i 2019 års budget och ”grundschablon” i 2020 års budget är ett skrivfel och att det ska vara grundschablon i båda budgetarna. Låt oss räkna lite på vilken effekt den här förändringen får för grundskolans skolpeng, dvs den peng rektorer får att använda till allt utom hyreskostnad.

Tabellen nedan anger hur hög den totala pengen per elev är, det som i Stockholm kallas för grundschablon. 2019 var varje grundskoleelev i skolår 0-3 (vi tar dem som exempel, vi kunde lika gärna tagit de andra) värd 80 831 kronor. I budgetförslaget för 2020 ökas grundskoleschablonen med 2,7 % till 83 014 kronor.

Nu blir det en aningen svårare matteövning. Om 73 % av grundschablonen skickades ut till rektorerna 2019 i skolpeng men bara 72 % kommer att skickas ut 2020 pga ökade hyreskostnader, hur förändrar det den del av grundschablonen som rektorer har att använda till allt annat än hyror?

2019
80 831 kronor (grundschablon) * 0,73 = 59 006 kronor (skolpeng)
2020
83 014 kronor (grundschablon) * 0,72 = 59 770 kronor (skolpeng)
= > Skolpengen ökar med 764 kronor mellan 2019 och 2020.

Som vi konstaterade i början av inlägget beräknar SKL att inflation och löneökningar blir 2,7 % 2020. Kommunerna behöver öka skolans budget med minst 2,7 % nästa år för att inte skära ner. Om skolpengen var 59 006 kronor 2019, hur mycket borde den bli 2020 för att Stockholm stad inte ska skära ner på grundskolan skolår 0-3?

59 006 kronor * 0,027 = 1 593 kronor. Grundskolans skolpeng borde höjas med 1 593 kronor i 2020 års budget, men den höjdes ju bara med 764 kronor? Det här innebär att det finns ett besparingskrav på grundskolan skolår 0-3 med 1 593 – 764 kronor = 826 kronor i 2020 års budget.

Hur stor nedskärning blir det här i procent?

826 / 59 006 (skolpeng 2019) = 1,4 % nedskärning. Det står i Stockholms stads budget för 2020 att grundskoleschablonen höjs med 2,7 %, vilket är så mycket den borde höjas med, men i praktiken blir det en nedskärning med 1,4 % eftersom större andel av grundschablonen måste användas för att betala ökad snitthyra för lokaler.

Nu var det lite oklart med formuleringen i budget men det troliga är att den här nedskärningen ska göras även i förskola, fritidshem och gymnasiet. Skolformer där det redan finns krav på nedskärning i de ordinarie schablonerna. Nu blir det ännu värre!

Ekonomi och budget är viktigt. Inget påverkar möjligheterna att minska arbetsbelastning för slutkörda lärare eller förbättra möjligheterna för elever att lära sig bra saker som budget. Nästa år blir ytterligare ett år av nedskärning i Stockholms förskolor och skolor. Ett år som följer efter många tidigare år av nedskärningar.

Kolla in kolumnen längst till höger för en sammanställning av de senaste fyra årens besparingskrav.

Skolmarschen

Nu på söndag kommer de olika skolupproren på Facebook att arrangera Skolmarschen mot nedskärningar i förskola och skola. Vi rekommenderar alla som tycker att de här orimliga kraven på effektivisering av omsorg och utbildning måste ta slut att gå med i protesterna. Samling 13.00 på Sergels torg. Det vi berättat om i det här inlägget är majoritetens FÖRSLAG. Kanske går det få dem att ändra sig.

Tankesmedjan Balans

Vi som skriver detta är en liten tankesmedja med fokus på välfärdens styrning och på arbetsmiljö. Vi kan driva vår verksamhet tack vare att anställda i välfärden och andra som tycker om det vi gör ger oss ekonomiskt stöd. Hjälp gärna till du med.

Vill du lära dig mer om välfärdens styrning och om hur politiker mörkar nedskärningar genom allt högre krav på effektivisering av vård, skola och omsorg? Beställ vår bok “De effektiva”.

https://www.adlibrihttps://www.adlibris.com/se/bok/de-effektiva-en-bok-om-varfor-valfardens-medarbetare-gar-sonder-9789151903835s.com/se/bok/de-effektiva-en-bok-om-varfor-valfardens-medarbetare-gar-sonder-9789151903835