Sparkraven i superkommunerna 2021

Häromdagen utsåg tidningen Dagens samhälle ”Årets superkommuner”. Det gör de varje år. Som chefredaktör Christina Kennedy säger: ”Vi tror på kraften i goda exempel”.

Jag kikade därför snabbt in i de fyra utsedda superkommunernas budgetar, för att se vad det finns för lärdomar om hur kommuner kan finansiera sin välfärd. Jag hittade fyra sätt att spara! Häng med och få goda exempel på budgettekniker som sparar pengar åt kommunen och ger välfärden så kallade incitament att jobba billigare.

Årets storstad: Uppsala

Uppsalas starka ekonomi beror delvis på deras vana att lägga så kallade effektiviseringskrav på sin välfärd. Omsorgsnämnden, som ansvarar för stöd och hjälp till funktionshindrade, ska spara in 17,4 miljoner kronor nästa år, äldrenämnden (hemtjänst och äldreboende) ska spara in 35,5 miljoner, socialnämnden 20 miljoner och utbildningsnämnden hela 101 miljoner kronor. Vilket gott exempel! Låt oss titta närmare på hur det ser ut i budgetdokumentet. Uppsala visar ju föredömligt tydligt, på en egen rad, hur mycket nämnden ska lyckas spara. Här har vi ett klipp från Omsorgsnämndens budget. Kika gärna in i dokumentet och träna på att hitta beloppen för de andra nämnderna. Länk: https://www.uppsala.se/contentassets/e274653e7a9841efb7c37021cbf03616/mal-och-budget-2021-med-plan-for-2022-23.pdf

Årets storstadsnära kommun: Mölndal

Mölndal är en mycket mindre kommun än Uppsala. Deras sparkrav är också mycket mindre. Men de finns där! Läs själv i budgeten och se om du, precis som vi, hittar 1,8 miljoner i sparkrav på utbildningsnämnden, 10 miljoner på vård- och omsorgsnämnden och 4,2 miljoner på social- och arbetsmarknadsnämnden.

Mölndal bidrar med det goda exemplet att ge effektiviseringskravet ett lite modernare namn. ”Prioritering” och ”digitalisering” låter ju mycket trevligare än ”besparing”!

Budget för Mölndals kommun, s 38

Årets småstad: Kalmar

Kalmars majoritet skriver rakt ut i sitt förord att ”inga besparingar läggs på välfärden”. Härligt!

Men vi läser väl hela budgeten för säkerhets skull. Och på sida 53 står det:

I förslaget till budget för 2021 och ekonomisk planering för 2022–2023 har, i likhet med tidigare års budgetar, inte någon justering av nämndernas budgetramar gjorts med hänsyn till inflation. Däremot ska nämnderna bedöma kostnadsutvecklingen för olika typer av varor och tjänster och beakta detta i sina internbudgetar.

Budget för Kalmar kommun 2021, s 53

Kalmar skriver inte ut storleken på sina effektiviseringskrav utan konstaterar bara att nämnderna ska klara av inflationen för allt de behöver köpa in utan något tillskott. SCB säger att inflationen ligger på ~1,9 % på årsbasis. Kalmar kommun köper in varor och tjänster för ungefär 2 miljarder om året, så denna lilla mening innebär ett sparkrav på 1,9 % * 2000 miljoner = 38 miljoner.

Årets raket: Munkfors

Det är lätt att begripa att ”årets raket” inte riktigt hinner med allt. Till exempel har Munkfors inte hunnit med att lägga upp 2021 års budget under avsnittet ”budget” på hemsidan, men vi hittade en del information om den i protokollet för kommunfullmäktige i oktober 2020. Där kan vi till exempel läsa att det har gjorts en generell uppräkning av budget med 1,5 % (s 8).

En uppräkning kan väl knappast vara en besparing? Jo, som trogna Balansläsare vet så kan en uppräkning ändå innebära en besparing. Om kostnaderna ökar mer än uppräkningen så har ju verksamheterna ändå inte råd att behålla samma nivå som förra året, eller hur? I verkligheten känns det som en besparing även om siffrorna pekar uppåt.

Kommunernas kostnader förväntas öka med 2,1 % under 2021. Mellanskillnaden mellan 1,5 % (uppräkningen) och 2,1 % (kostnadsökningen) blir alltså 0,6 % av hela budgeten. Hur mycket det är står inte i protokollet.

Men i omsorgsnämndens protokoll från november 2020 ser vi att besparingar redan är igång. På boendet Björkdungen har man t ex låtit en del tjänster vara vakanta sedan i mars och på så sätt sparat 650 000 kronor. Ett gott exempel till er andra kommuner som vill bli raketer nästa år!

En liten varning bara. Personalen på Björkdungen skrev ett öppet brev till politikerna i Munkfors kommun. De skriver bland annat att:

I dagsläget är det smärtsamt uppenbart vart prioriteringarna ligger när det kommer till äldreomsorgen i Munkfors kommun. Vad som prioriteras är tyvärr besparingar och överskott i kommunens budget.

Socialdemokraterna i Munkfors kommun har det yttersta ansvaret för den kommunala vårdpersonalens arbetsmiljö. Samtidigt, i verkligheten, har kommunen gjort kraftiga besparingsåtgärder på Björkdungens demensboende och därigenom omöjliggjort deras anställdas möjlighet till en god arbetsmiljö, rimliga arbetsförhållanden med möjlighet till återhämtning som därigenom påverkat förutsättningarna att bedriva god omvårdnad med kvalitet.

Läs gärna hela brevet här.

Sammanfattningsvis:

Vi gratulerar Årets superkommuner 2021, till priserna. Vi gratulerar inte de medarbetare och invånare som betalar priset för priserna.