Stolpe ut! – Vi släpper rapport om behovet av regleringar av lärares arbetsvillkor

Trots att alla tycks vara överens om att lärares arbetsbelastning måste minska berättar lärarkåren om mer undervisningstid, fler arbetsuppgifter och ännu tuffare kontroll från Skolinspektionen. I rapporten Stolpe ut! – Skolans målstyrning, kollektivavtal och arbetsmiljö 1989-2020 beskriver vi de mekanismer som gör att det kvittar hur mycket politiker säger att de ska minska lärares arbetsbelastning: den bara fortsätter att öka.

Rapporten tar sin utgångspunkt i kommunaliseringen av skolan och följer sedan den svenska skolans utveckling fram till idag via friskolereformen, övergången till statlig målstyrning av skolan och omfattande förändringar i lärares kollektivavtal.

Målstyrningen av skolan har levererat stolpskott efter stolpskott. Om bollen ska gå i mål behöver skolan tydliga regleringar av lärares arbetsvillkor. På kort sikt måste arbetsgivare och fackförbund enas om kollektivavtal med så starka regleringar av lärares arbetsbelastning och lön som är möjligt i ett målstyrt och konkurrensutsatt marknadssystem. På lång sikt föreslår vi följande förändringar av skolans styrning:

• Målstyrningen av lärares arbetsvillkor ersätts med regelstyrning. För att underlätta övergången från målstyrning till regelstyrning bör finansieringssystemet till friskolor förändras så att inte aktiebolagsdrivna skolor kan använda statlig regelstyrning av offentliga skolor för att öka sina vinster.
• Lärares arbetsvillkor regleras så att undervisningstiden begränsas, tid till för- och efterarbete säkras och ökad makt över arbetstiden garanteras.
• Faktorer som är viktiga för skolans kvalitet kan komma att behöva regleras. Det kan handla om t ex klasstorlekar, tillgång till elevhälsa, tillgång till speciallärare och läromedelsbudget.
• Den individuella och differentierade lönesättningen ersätts av ett mer förutsägbart lönesystem där lönesättningen bygger på erfarenhet, utbildning och ansvarsområden.

Sådana förändringar av skolans styrning skulle flytta tillbaka ansvaret för skolans kvalitet till de politiker som har makten över skolans resurser. Om politiker vill öka skolans kvalitet får de betala vad som krävs för att förbättra lärares arbetsvillkor. Om politiker inte längre anser sig ha råd att betala för samma kvalitet får de försämra lärares arbetsvillkor.

Politiker måste sluta försöka tvinga fram billigare men bättre skola genom effektiviseringskrav i budget och allt orimligare mål i styrdokumenten. Det är den styrningen som skapat lärares allt sämre arbetsmiljö och högre ohälsa. Nu räcker det!

Har du frågor eller kommentarer om rapporten? Maila marcus@tankesmedjanbalans.se