Stora nedskärningar på förskolan och skolan i Kungälv

I december 2018 publicerade vi en granskning av skolbudgeten i Kungälvs kommun. Samtliga lokala partier hade gått till val på att satsa på skolan men den majoritet som skapats av S, M och C meddelade strax efter valövertagandet att de skulle ”parkera” sina vallöften i början av mandatperioden eftersom ”kärnverksamheterna kommer först”.

Mandatperioden är över och kommunernas gemensamma statistikverktyg Kolada.se har uppdaterats med nyckeltal för verksamhetsåret 2022. Nu kan vi göra ett nytt besök i Kungälv och undersöka om vallöftena lämnade parkeringen efter det tuffa inledande budgetåret och om S, M, C låtit kärnverksamheten komma först.

Det närmaste facit man kan komma vad gäller en kommuns satsningar på olika kommunala sektorer är jämförelser av hur kommuners ”nettokostnadsavvikelser” förändrats över tid. Nettokostnadsavvikelsen är ett mått på hur mycket pengar en kommun lägger på en verksamhet i jämförelse med andra kommuner, där hänsyn tagits till enskilda kommuners unika förutsättningar. Enligt Kolada indikerar en positiv nettkostnadsavvikelse högre kostnadsläge än förväntat och en negativ nettkostnadsavvikelse ett lägre kostnadsläge än förväntat.

För att underlätta jämförelser mellan kommuner har SKR delat in landets 290 kommuner i olika grupper, där kommunerna inom varje kommungrupp är relativt lika varandra. Kungälv finns i kommungruppen ”Pendlingskommun nära storstad””.

Tabellerna nedan visar hur nettokostnadsavvikelsen (i procent) utvecklats mellan 2018 och 2022 för verksamheterna, förskola, grundskola och gymnasieskola. Röd linje visar Kungälvs värde, grön linje visar det genomsnittliga värdet för kommunerna i Stor-Göteborg och blå linje visar utvecklingen för kommungruppen.

Kungälvs nettokostnadsavvikelse har fallit dramatiskt för samtliga tre skolformer. Nettokostnadsavvikelsen i Kungälvs kommun är numera lägre än både Stor-Göteborgs snitt och kommungruppen vad gäller förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Att nettokostnadsavvikelsen minskat måste inte innebära att politikerna i Kungälv inte satsat på kärnverksamheten. Det skulle kunna vara så att kostnadsminskningarna gjorts på förvaltningsnivå eller att Kungälvs kommun blivit bättre på att optimera sin lokalanvändning i förskolan och skolan.

Men så tycks det tyvärr inte vara. Kungälvs kostnad för personal i förskolan/barn och kostnad för undervisning i grundskolan/elev och gymnasieskolan/elev har nämligen minskat i relation till båda jämförelsegrupperna. Kostnaden för personal i förskolan har knappt ökat trots att lönerna ökat och kostnaden per elev i gymnasieskolan har till och med minskat, något som är anmärkningsvärt givet att lärarna naturligtvis fått högre löner de här fyra åren.

Efter valet 2022 bytte Socialdemokraterna och Moderaterna ut Centerpartiet som samarbetsparti mot Miljöpartiet. Det återstår att se om de två jättarna fortsätter nedskärningspolitiken hela den nuvarande mandatperioden. En sak är säker: den förra mandatperioden blev vallöftena kvar på parkeringen. Istället gjordes stora nedskärningar på kärnverksamheterna förskola, grundskola och skola.

– – – – – – – – – – – – – – –

Vill du bli tipsad om när en ny granskning publicerats här på Balans hemsida? Prenumerera på våra inlägg genom att fylla i din mailadress längst ner till höger på den här sidan.