Kommunala gymnasieskolors elever presterar bättre på universitetet

Idag (7/3) presenterade Universitetskanslersämbetet och Skolverket rapporten Till högskolan från gymnasieskolan – Studenternas prestationer det första studieåret där man bland annat redovisar skillnader i hur olika grupper av elever från gymnasieskolan presterar under sitt första år på högskola och universitet. Grafen nedan visar hur elever från kommunala skolor (gul) och friskolor (blå) presterar under första… Fortsätt läsa Kommunala gymnasieskolors elever presterar bättre på universitetet