Kommunala gymnasieskolors elever presterar bättre på universitetet

Idag (7/3) presenterade Universitetskanslersämbetet och Skolverket rapporten Till högskolan från gymnasieskolan – Studenternas prestationer det första studieåret där man bland annat redovisar skillnader i hur olika grupper av elever från gymnasieskolan presterar under sitt första år på högskola och universitet. Grafen nedan visar hur elever från kommunala skolor (gul) och friskolor (blå) presterar under första… Fortsätt läsa Kommunala gymnasieskolors elever presterar bättre på universitetet

Ny rapport: Dramatisk minskning av lärarledd undervisning vid svenska universitet

I slutet av 2023 släppte Malmö Universitet (MAU) en rapport om lärarstudenters lärarledda undervisningstid, skriven av Peter Bauer vid Fakulteten för lärande och samhälle. Bauer har undersökt hur antalet undervisningstimmar i veckan förändrats på de olika lärarutbildningarna som MAU (tidigare Malmö högskola) erbjuder. Undersökningens resultat är anmärkningsvärt. 1995/1997 fick lärarstudenter i genomsnitt 13 timmar lärarledd… Fortsätt läsa Ny rapport: Dramatisk minskning av lärarledd undervisning vid svenska universitet

Historisk budget – samma gamla sjujäkla sparkrav för myndigheternas medarbetare!

Det har varit ett händelserikt år. Villkoren i arbetslivet har på kort tid omkullkastats och den psykiska ohälsan har stigit med raketfart. Av lite olika anledningar – vissa har fått massor med extraarbete med att hantera allvarligt sjuka eller “bara” väldigt oroliga människor. Andra har skickats hem med ett par goda råd om att ta promenader… Fortsätt läsa Historisk budget – samma gamla sjujäkla sparkrav för myndigheternas medarbetare!