Thoren bränner elevernas skolpeng i riskkapitalkonkurs

Skolägarna och deras intresseföreningar brukar hävda att det mesta av vinsten återinvesteras i verksamheten när det världsunika svenska experimentet med vinstdrivande skolbolag får kritik. Det här försvaret för aktiebolagens rätt att verka på skolmarknaden blir dock allt mer genomskinligt. Förra veckan stoppade AcadeMedias utländska ägare försäljning av bolagets aktier till en stiftelse som ville lägga hela skolpengen på undervisning. I det här inlägget ska vi visa hur Thorengruppens skolvinster använts till att vinna SM-guld i innebandy och runda Skolinspektionens beslut om förbud att starta nya skolor samt hur elevernas pengar försvunnit i riskkapitalkonkurs.

Skolkoncernen Thorengruppens ägare har enligt Dagens Industri tagit ut i snitt sju miljoner kronor om året i utdelning, de senaste tio åren. Men det är inte bara genom aktieutdelning som pengar försvunnit från Thorengruppens förskolor och skolor. Stora belopp har skickats mellan dotterbolagen i koncernens organisation. Pengar som är borta för alltid och aldrig kommer att kunna bidra till bättre undervisning för Thorens elever.

Hur har Thorengruppen tjänat sina pengar?

Eftersom personalkostnader är den största kostnaden för förskolor och skolor finns egentligen bara ett sätt för skolkoncerner att tjäna stora pengar och det är att ha lägre lärartäthet än det kommunala snittet. Friskolor får en peng för varje elev. Storleken på pengen baseras på kommunens kostnad. Om en friskola har fler elever per lärare än det kommunala snittet så får de också mer skolpeng per lärare vilket skapar möjlighet till vinst.

Lärartätheten i kommunala grundskolor är i snitt 12 elever per lärare. Dotterbolaget Thoren Framtid är huvudman för Thorengruppens grundskolor. Bara två av Thoren Framtids skolor har enligt Skolverkets statistik högre lärartäthet än kommunens snitt. 12 skolor har lägre lärartäthet.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik

Den lägre lärartätheten gör att Thoren Framtid går plus varje verksamhetsår. Enligt tillgänglig information på merinfo.se har bolaget haft ett positivt resultat på mellan 22 och 37 miljoner de senaste åren och en vinstmarginal på mellan fem och tio procent.

Hur har Thorengruppen använt sina vinster?

För att man ska kunna påstå att det här positiva resultatet – vinsten – ”investeras i verksamheten” så behöver pengarna förr eller senare skickas tillbaka till de skolor som en gång skapat resultatet. För att detta ska ske måste pengarna finnas kvar, antingen i dotterbolaget Thoren Framtid eller i något av de andra bolagen i Thorenkoncernen. Vi ska nu visa på tre olika sätt som Thorengruppens pengar försvinner bort ifrån eleverna.

Thoren Tillväxt – riskkapitalbolaget

Tankesmedjan Balans berättade i februari ifjol att Thorengruppen har ett eget riskkapitalbolag – Thoren Tillväxt – där koncernen placerar en del av sina skolvinster. Enligt verksamhetsbeskrivningen ska Thoren Tillväxt ”tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag genom ägarengagemang genom tillhandahållande av ägarkapital, lån eller garantier.” Dagens Industri och Dagens Samhälle skrev en månad senare artiklar om Thoren Tillväxt med liknande innehåll som vår granskning.

Det har varit några tuffa år för den här typen av verksamhet, vilket syns i Thoren Tillväxts årsredovisningar. 2022 gjorde bolaget en förlust på 24 miljoner kronor och 2023 en förlust på 18,5 miljoner kronor. När vi lusläser Thorengruppens senaste årsredovisning hittar vi en not om att de röda siffrorna kan komma att bli ännu större nästa år. Ett av de bolag som Thorens riskkapitalbolag investerat i (utan säkerhet) har nämligen försatts i konkurs vilket kommer att belasta 2024 års resultat med mellan noll och 36 miljoner kronor, beroende på hur mycket pengar det går att få ut från konkursboet.

https://www.merinfo.se/arsredovisning/570fbe3d-cba5-4f36-b553-c72623d96e96

Tyvärr ser det inte så mycket bättre ut för en del av de andra företag som Thorengruppen investerat sina skolpengsvinsten i. Thoren Tillväxt äger 4,9 % av aktierna i företaget Savelend som är ett bolag verksamt på kreditmarknaden. En betydande del av den aktieposten köptes enligt Savelends årsredovisning till kursen 8,52 kronor per aktie, ett köp på totalt 15 miljoner kronor. Måndagen 26 februari 2024 stod kursen i 3,28 kronor (grön linje), alltså ca 61 % lägre än inköpskursen.

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/1236971/savelend-group

Det går inte att med säkerhet veta vilka aktier Thoren Tillväxt har i sin portfölj idag men enligt artikeln i Dagens Industri hade de i mars förra året ett innehav i bolaget Sileon, som även de är verksamma inom finans/kreditområdet. Under den senaste treårsperioden har Sileon tappat 93 % av aktiekursen.

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/13481/sileon

Det finns dock ännu värre exempel på börsförlorare bland de företag som Thoren Tillväxt har intressen i. Bolaget Secits Holding levererar larmsystem. Om informationen på Secits hemsida är aktuell så har Thoren Tillväxt lånat ut tio miljoner till bolaget genom så kallade konvertibler som ska återbetalas den första mars 2025. Låt oss hoppas att Secits inte har hunnit gå i konkurs innan dess och att Thoren Tillväxt inte även äger aktier i bolaget. Aktien har nämligen tappat 98 % i värde den senaste treårsperioden.

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/752040/secits-holding

För ett år sedan sa Marcus Isaksson, VD på Thoren Tillväxt, till Dagens Industri: ”Att låta pengar vila på bankkonton med 0% ränta, eller minusränta som det var under en tid, är helt enkelt inte ett ansvarsfullt sätt att hantera verksamhetens kapital.” Man kan fråga sig hur ansvarsfullt det var av Thorengruppen att bränna elevernas skolpeng på misslyckade högriskinvesteringar.

Thoren Arena – hallbolaget

Skolkoncernen Thorengruppen ägs av en person som även är ordförande i Team Thorengruppen, en innebandy- och fotbollsklubb i Umeå som de tre senaste åren vunnit SM-gult i innebandy för damer. Thoren Arena är ett dotterbolag inom koncernen som driver den hall för innebandy och fotboll där Team Thorengruppen tränar och spelar sina matcher.

Vi har tidigare granskat hur pengar flyttas från grundskole- och förskolebolaget Thoren Framtid, via moderbolaget Thorengruppen till hallbolaget Thoren Arena, något som bland annat uppmärksammats av Aftonbladet och Expressen. Det här sker genom att Thoren Framtid (och andra dotterbolag som går med vinst) skickar kommissionsbidrag till Thorengruppen som sedan skickar koncernbidrag till Thoren Arena. 2020 skickades 10 miljoner kronor till arenabolaget och 2021 åtta miljoner.

https://www.merinfo.se/arsredovisning/06a386fa-c6ad-4b2e-86bb-309a838226a8

I praktiken omvandlas skolpeng, som Thoren Framtids skolor runt om i landet hade behövt för att närma sig de kommunala skolornas lärartäthet, till idrottsframgångar i ägarens hemstad Umeå. Thorengruppen vill nu sälja arenan till Umeå kommun för 260 miljoner kronor. Med tanke på Thoren Framtids dåliga affärer på riskkapitalmarknaden är det inte förvånande att det behövs tillskott i kassan. Det återstår att se om Umeå kommun tycker att affären är fördelaktig för kommuninvånarna. Enligt en granskning som SVT Västerbotten gjort innebär förslaget till kontrakt att kommunen ska betala 10 miljoner mer än vad Thorengruppen själva anser att hallen är värd.

Köp av nya skolor

Skolinspektionen bedömer att Thorengruppen har så dålig kvalitet på sina skolor att de inte får starta några nya skolor, men skollagen hindrar inte företaget att istället växa genom förvärv av existerande skolor. Den här luckan i lagen har uppmärksammats och kritiseras av Skolinspektionen men regeringen har ännu inte gjort några ansatser att ändra lagstiftningen.

Enligt både Skolinspektionen och Göteborgs-Posten har Thorengruppen förvärvat skolor som de inte hade fått grönt ljus för om tillståndet testats på nytt efter förvärven. Men nu görs alltså inte Skolinspektionen någon sådan bedömning vid köp av skolor. Tillståndet följer med när man köper skolor på samma sätt som om körkortet skulle ingå när någon köper en begagnad bil.

Sammanfattning

Vi har i den här granskningen visat på tre olika sätt som Thorengruppen använder för att flytta vinst bort från den verksamhet där vinsten skapades, bort från eleverna. Riskkapitalbolaget Thoren Tillväxt förlorar pengar när deras riskfyllda investeringar minskar i värde, eller helt försvinner. Thoren Arena använder vinst från skolpeng till att driva en innebandy- och fotbollshall i Umeå och moderbolaget Thorengruppen använder vinst från skolpeng till att förvärva nya skolor, trots att de egentligen är förbjudna att starta nya verksamheter.

Det sker inget olagligt i Thorengruppen. Om man tycker att det här är dåligt använd skolpeng så är det förstås först och främst systemet som ska kritiseras, inte de ägare som utnyttjar systemet. Just nu är Thoren den hårdast kritiserade vinstdrivna aktören på skolmarknaden. Ägaren har försökt att sälja koncernen men hittills misslyckats. Om Thoren säljs, styckas upp eller går i konkurs så kommer någon ny aktör att bli sämst och mest kritiserad. Tidigare har den rollen tagits av koncerner som Baggium (numera sålt till AcadeMedia under namnet Praktiska Gymnasiet) och JB Education (numera uppstyckad i bland annat koncernen Fria Läroverken).

Det är så marknader funkar. Några företag blir vinnare, och andra förlorare. Frågan är om varför vi som enda land i världen utsätter barn och unga för de här marknadsmekanismerna.

Regeringen har tillsatt ett antal utredningar med syfte att reglera aktiebolagens verksamhet. Vi tror dock inte att små förändringar av regelverket kommer att stoppa aktiebolagsägare från att använda skolpeng till precis vad de vill. Att företag ska göra vinst och att ägarna ska få göra vinstutdelning är själva syftet med ett aktiebolag och det finns många sätt för ägare att flytta pengar inom koncerner. Statens kontrollorgan kommer alltid att ligga steget efter.

Det finns ett sätt att lösa det här problemet på: aktiebolag ska inte få driva förskolor och skolor finansierade av skattemedel. Läs gärna mer om hur vi ser på den saken i vår senaste bok ”De gränslösa”.

– – – – – – – – – – – – – – –

Vill du bli tipsad om när en ny granskning publicerats här på Balans hemsida? Prenumerera på våra inlägg genom att fylla i din mailadress längst ner till höger på den här sidan.