Tidningen Näringslivet sprider felaktig information om Österåker

”Vi har höjt kvalitén till en lägre kostnad. Vi har aldrig lagt ett effektiviseringskrav eller besparingskrav under min tid i det som vi kallar för kärnverksamheter, skola, omsorg och vård. Det har vi lyckats med tack vare politisk vilja och skickliga och kompetenta medarbetare, säger Michaela Fletcher.”

Citatet kommer från en artikel i Tidningen Näringsliv (ägd av Svenskt Näringsliv) med rubriken Hjärnan bakom lägsta skatten i Sverige: Aldrig lagt besparingskrav. Personen som intervjuas heter Michaela Fletcher (M) och är kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun, som i år sänker skatten med 30 öre.

Det låter väldigt bra med en kommun som både kan sänka skatten och undvika nedskärningar. Om det hade varit sant. Men det är det tyvärr inte.

Enligt den budget som finns tillgänglig på Österåkers hemsida höjs skolpengen för förskolan och grundskolan med mellan 2,0 % och 2,6 % i år och vård- och omsorgsnämndens verksamheter får en uppräkning med 2,0 %. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beräknar dock att kommunernas kostnader för att bibehålla samma verksamhet 2024 som de hade 2023 (PKV-indexet) kommer att öka med 4,9 %.

Det stämmer således inte att den politiska majoriteten i Österåker sänker skatten, samtidigt som de undviker nedskärningar och effektiviseringskrav på kärnverksamheten. Enligt SKR:s beräkningar kommer nedskärningarna att bli mellan 2,3 till 2,9 %. Barn, gamla och utsatta och medarbetarna i Österåkers kommun kommer att få betala skattesänkningen.

Tidningen Näringslivet avslutar sin artikel på följande sätt:
”Österåkers arbete har inte gått obemärkt förbi. Flera kommuner har hört av sig för att höra hur de bär sig åt. Även tjänstemännen på Finansdepartementet är intresserade. − Det är folk från allt från Piteå till Åstorp som hört av sig. Vi ska anordna en hel-eller halvdag där vi bjuder in alla, avslutar Michaela Fletcher.”

Låt oss hoppas att besökarna bemödar sig med att läsa Österåkers budget för 2024. Något som Tidningen Näringslivet tydligen struntat i.