Utländska skolägare berikar sig på kommunernas omöjliga uppdrag

De senaste åren har kritiken mot det världsunika svenska skolexperimentet växt sig allt starkare. Resursfördelningssystemet anses av de flesta bedömare missgynna kommunala skolor och överkompensera friskolor och en stor majoritet av väljarna är emot att vinstdrivande bolag kan göra utdelning på skattemedel som skulle ha gått till undervisning. Hårdast har debatten varit om grundskolan, men … Fortsätt läsa Utländska skolägare berikar sig på kommunernas omöjliga uppdrag