Vad är en kommun- eller regionbudget?

Förra veckan kom statsbudgeten för nästa år, och jag annonserade glatt här på bloggen att det innebär att välfärdens villkor för 2023 nu är redo att tolkas och diskuteras. Eller glatt och glatt; inlägget hette ”välfärdens mörka vinter” och jag konstaterade att om statsbudgeten är problemet (kommunerna sa sig behöva 20 miljarder men fick bara 6) så är det du – eller i alla fall såna som du – som är lösningen.

Ekonomisk politik är nämligen just politik. Politik är demokrati. Demokrati fungerar bara till den grad människor är aktiva i den.

Därför behöver fler läsa budget, påstår vi på tankesmedjan Balans. Ta oss inte på orden när vi säger att effektiviseringskrav är normen för Sveriges kommuner och regioner eller att krav på ständiga effektiviseringar i själva verket är en arbetsmiljöfara. Kolla själv hur det ser ut för den skola, vårdcentral, omsorgsboende eller bibliotek som du bryr dig om.

Men, Åsa, jag hatar siffror, säger du kanske.

Jag vet. Många gör det. Jag undervisar i redovisning, tur va! Så jag vet att det går att lära sig ändå, genom hatet. Jag kan lära dig. Vi provar!

Vad en budget är:

En budget är någon typ av plan för hur en organisation tänker använda sina pengar framöver. En sådan kan naturligtvis se ut på väldigt många olika sätt. För kommuner och regioner finns det en del krav på budgeten i kommunallagen. Lita inte på mig utan klicka själv på länken och gå ner till kapitel 11, ”Ekonomisk förvaltning”, och läs från §5, ”Budgetens innehåll”.

Tack. Nu vet du att där står det att:

  • Kommuner och regioner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår).
  • Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
  • I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges.
  • Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret.
  • Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Det är inte så detaljerade regler. Det innebär att kommunbudgetar kan se väldigt olika ut. I viss mån är det såklart bra; kommuner är väldigt olika stora och har därför väldigt olika mycket behov av och resurser för att ta fram detaljerade budgetar. Bjurholms budget för 2022 är 23 sidor medan Stockholm 2022 var på 578 sidor och nästa års budget presenterades idag på en livesänd pressträff.

En ”budget” är helt enkelt lite olika saker. Men det är alltid en plan för verksamheten under budgetåret, som ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Kommuner och regioner har helt enkelt lagkrav på sig att tänka ut en plan för hur deras skola, vård, omsorg, avfallshantering, kulturverksamhet, socialtjänst, överförmyndarnämnd och allt annat ska organiseras under det kommande året utan att kommunen går back.

Det är ett tufft krav, särskilt när priserna för allting skenar! Det finns skäl att vara ödmjuk inför svårigheterna med att göra budget. Men just därför behövs kritisk, alltså ifrågasättande och reflekterande, diskussioner kring hur budgetar blir. Det här är viktigt: Att peka ut problem med en budget är inte att kritisera de människor som skrivit fram budgeten, utan att bidra till medvetna och demokratiska beslut om hur välfärden ska organiseras och genomföras.

Nog med inledning. Till nästa vecka föreslår jag att du googlar på din kommun eller regions namn + ”budget 2023”. Se om du får upp nåt! I så fall, spara ner filen på datorn. Öppna lite försiktigt. Titta på bilderna, läs förordet. Det räcker bra. Vi kommer till siffrorna nästa vecka.

Om du inte får upp något så kan det bero på att det är valår och att allt därför är lite försenat. Då kan du mejla och fråga, för att vara säker. Kolla efter en mejladress som går till kommunens eller regionens ”medborgarservice” eller ”regionkansli” eller ja, egentligen lite var som helst. Oftast finns det en adress längst ner på hemsidans startsida:

Mejla till den adressen och skriv till exempel:

Hej! Jag skulle vilja ta del av budgeten för Region Regionnamn för 2023. Kan du hjälpa mig att hitta den? Tack!

Förmodligen får du svar inom något dygn med en pdf-fil, en länk, eller information om när budgeten kommer att bli tillgänglig.

Så där ja. Vi är igång!