Välfärdsmiljarder blev till nedskärningar – Välkommen till Trollhättan

Man läser ofta om att staten satsat massor av pengar på kommuner och landsting. Ändå känner anställda i vård, skola och omsorg att det hela tiden skärs ner. Hur kan det komma sig? Tidigare i veckan publicerade vi ett inlägg där vi visade hur grundskolenämnden i Stockholm trollade bort 85 miljarder i riktat statsbidrag för ökad likvärdighet och använde dem för att spara exakt lika mycket av egna kommunala pengar. Idag ska vi ta en titt på hur statliga pengar riktat till äldrevården kan försvinna. Följ med oss till Trollhättan!

Trollhättan får en hel del pengar av staten för att bedriva välfärdsverksamhet. Eftersom kommunernas kostnader ökar och staten har ganska gott om pengar är det rimligt. De statliga kraven på vård, skola och omsorg är höga och då är det inte mer än rätt att staten skjuter till extra resurser för att kommuner och landsting ska kunna satsa. Hur mycket pengar får Trollhättan? Utöver tidigare beslutade statsbidrag hänvisar gärna den nuvarande regeringen gärna till ”välfärdsmiljarderna”när de vill visa på ansvarstagande för välfärden. 2018 får Trollhättan 53,4 miljoner av de här miljarderna. Pengar som går direkt in i kommunkassan.  

Eftersom antalet äldre ökar och kostnaderna ökar med dem har staten även ett riktat statsbidrag för ökad bemanning i äldrevården. Trollhättans kommun får drygt 11 miljoner av det här statsbidraget.

Jisses så mycket pengar. Det här måste väl leda till satsningar på äldrevården i Trollhättan under 2018? Vi spanar i budget för 2018 och först det textavsnitt som beskriver vilken kvalité på äldrevård de gamla i Trollhättan kan förvänta sig. Kolla va bra!

Pengar då? Det är ju nu trogna läsare vet att det brukar bli annat ljud i skällan. Hur ser det ut med uppräkningar av budget mellan 2017 och 2018? Inte så bra. Någon kompensation för inflation blir det inte och det kommer att innebära sparkrav på omsorgsnämnden med 3,1 miljoner.

Vidare lägger politikerna i kommunfullmäktige en generell neddragning på 0,2 %. Blir till att spara in ytterligare 2,1 miljoner för omsorgsnämnden.

Men det kanske är lugnt ändå? Äldrevården kanske gick en massa miljoner plus i budget 2017 så att de där besparingarna inte blir några problem att hämta hem? Nej. Enligt socialnämndens senaste budgetrapport gick den del av nämndens verksamhet som ansvarar för äldrevården back med nästan 15 miljoner kronor.

Men politikerna i omsorgsnämnden kanske lyckades med stordåd när de tog fram nämndens budget och nämndplan för 2018? Pengar kanske hittades någonstans? Nej. Så här står det iI nämndplan för omsorgsnämnden. Siffrorna känns igen från kommunens budgetdokument som vi tittade i tidigare.

Hur ska man då lyckas att hämta hem de kostnadsminskningar som är nödvändiga att göra? Jo. Laga mat åt de gamla bara en dag i veckan, minska på daglig verksamhet inom psykiatrin, sparka en chef samt lägga ett ”allmänt sparbeting” på fem miljoner kronor.

Utöver det ska det viftas med effektiviseringstrollspöet. På något sätt ska sjukfrånvaron minska med 7 % och två miljoner sparas. Här hjälper regeringen till genom att man sagt till Försäkringskassan att öka andelen avslag på sjukpenning. Fint samarbete.

Vi kollar lite extra noga på en av verksamhetsområdena. Hemtjänsten. Vad innebär det här för de som jobbar i hemtjänsten och för de äldre som har hemtjänst? Känsliga läsare varnas. Det här är ingen rolig läsning. Det som från början skulle vara stora statliga satsningar på välfärden har resulterat i att ersättningen för en timme hemtjänst är 10 % lägre än nämndens faktiska kostnad för en timme hemtjänst.

Vi sammanfattar
STATEN: Spring inte snabbare, här är lite pengar!
KF: Spring bara lite 0,2 % snabbare
NÄMNDEN: Spring 0,7 % snabbare och tänk på att vi bara får betalt för 90 % av sträckan
MEDARBETARNA: Ursäkta vänta va hur ska vi göra då?
CHEFEN: Inte vet jag, min tjänst är indragen

Något är fel i styrningen av välfärden. Regeringen säger att det satsas men när pengarna färdats genom den kommunala budgetprocessen återstår bara ytterligare nedskärningar. Men medborgarnas krav på välfärden ökar såklart. De tror förstås att det där som sägs om statliga satsningar stämmer. Ökade krav. Minskade resurser. Det är alltid där vi hamnar när vi studerar kommuners budget. I vård. I skola. I omsorg. Medborgare som ställer allt högre krav på kvalité. Medarbetare som tvingas att springa allt fortare.

Snart är det valrörelse. Vi måste börja prata om hur saker och ting verkligen står till i välfärden. Annars luras väljarna att ta beslut efter satsningar som aldrig blivit satsningar, utan nedskärningar.

Lästips

Gästinlägg – ”Hur jag fick telefonfobi”

Fackligt gnäll i det glada Hudik

Hur använder man statsbidrag för att spara? Lätt som en plätt!