Vart är vi på väg? – Nytt kommunrekord i besparingskrav

Det är dags för ett nytt stopp på vår resa genom kommunsverige och kommunernas besparingskrav på välfärden.

Vi har redan stannat till i Höganäs för att beskriva hur konstigt det blir när politiker föreslår att låta skolan slippa besparingskrav och istället lägga ut extra mycket på vård och omsorg. Efter det for vi till Stockholm för att titta närmare på hur nedskärningar  i Stockholm stad gör att avsiktsförklaringen om minskad ohälsa bara blir en pappersprodukt. Vallentuna fick ett besök eftersom de som första kommun i landet satsar på försterektorer trots att det ligger besparingskrav på skolan. Nästa resta gick till Kungälv som de tre närmaste åren kommer behöva spara massor på skolan för att ha råd att växa och bli fler invånare. Vårt senaste stopp var solstaden Karlstad, där skillnaden mellan kommuners intäkter och kostnader gör att skolan föreslås tvingas till stora nedskärningar.

Nu är frågan. Vart är vi på väg? Här kommer några citat ur resmålets vision för 2030 som kanske kan hjälpa er på traven.

För 10 poäng: ”Alla barn och ungdomar i kommunen har likvärdiga möjligheter att nå målen i skolan. Flerspråkighet och digitalisering bejakas i undervisningen eftersom det är en merit i en globaliserad värld. Utbildningsnivån i kommunen ligger över snittet i länet.”

För 8 poäng: ”Kommunens förmåga att över tid vara en attraktiv arbetsgivare och kunna kompetensförsörja våra verksamheter kommer att bli avgörande för att nå det övergripande målet, utbildning med hög kvalitet.”

För 6 poäng: ”Kommunens arbetsgivarerbjudande till de som redan är anställda i våra verksamheter behöver omfatta stimulerande arbetsuppgifter, konkurrenskraftiga löner och förmåner samt en god arbetsmiljö.”

För 4 poäng: ”Kommunens vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.”

För 2 poäng: Vi lämnar visionen, för nu är vi snart framme vid resans mål. Men det är 2017. Inte 2030. Och kommunens placeringar i Lärarförbundets bästa skolkommun ser ut så här.

Välkommen till Huddinge!

Visionen Huddingens politiker enats om är inte unik. Alla kommuners vision ser ut ungefär såhär. Allt ska bli bra hos oss och vägen dit går genom att ta politiska beslut som är bra för alla. Det fiffiga med visioner är att de är gratis och att det ofta är väldigt långt till kvar det där perfekta tillståndet ska vara uppnått. Eller till man iaf ska ha hamnat i närheten. Vardagen är däremot inte lika kul för kommunpolitiker. Den är oftast full av beslut som leder i motsatt riktning mot visionen. Så är det för politikerna i Huddinge. Häng med!

Budget 2017

Vi behöver inte läsa många rader innan vi förstår att Huddinges budget för 2017 ligger i linje med alla andra budgetar vi läst. Ordning i ekonomin. Jobba effektivare. Jobba smartare. Enkla saker för politiker att skriva. Väldigt svåra saker att göra.

De styrande i Huddinge gör bedömningen att kommunens kostnader kommer att öka som konsekvens av att befolkningen ökar. Ni som läst våra tidigare granskningar vet att det är så det ser ut i storstadskommunerna. Huddinge anser även att de kommunen behöver ha ett positivt resultat, vilket ökar behovet av att skära i kostnader. Hur illa är det då i Huddinge? Mycket illa. Läs den rödmarkerade texten nedan. Fundera en stund över dess innebörd.

Kan det verkligen vara så att Huddinges politiker inte kompenserar rektorer för ökade kostnader till följd av avtalsenliga löneökningar? Vi tar en titt i det avsnitt i budgeten som handlar om grundskolenämndens verksamhet.

0 procent. Det är väldigt lite det. Varje krona i ökad lön 2017 måste således finansieras genom att Huddinges rektorer minskar sina kostnader med lika mycket någon annanstans. I en verksamhet som mest består av lönekostnader. Ingen enkel uppgift. Hur löser man detta samtidigt som man strävar efter att uppnå den där fina visionen om att vara en bra arbetsgivare?

Delårsrapport 2017

Som politiker får man läsa väldigt mycket rapporter. De viktigaste rapporterna är de som handlar om ekonomi och om verksamhetens måluppfyllelse. Vi använder grundskolenämndens delårsrapport för första kvartalet 2017 för att ta tempen på hur det ligger till med måluppfyllelsen i Huddinges skolor. Kanske går allt åt rätt håll när det gäller elevers resultat och lärares hälsa. Då gör det väl inget ifall kommunen samtidigt sparar pengar?

Nej. Det går inte åt rätt håll. 2016 var ett katastrofalt år för Huddinges pojkar. Resultaten faller nästan oavsett vilken variabel man undersöker (klicka på länken ovan för att komma till dokumentet). Här behövs resurser för att kunna stötta Huddinges elever. Men rektorerna måste spara under 2017. Så det blir nog svårt.

Arbetsmiljön då? Bättre siffror där? Jasså inte det nej. De två senaste åren har anställda i skolan blivit allt sjukare.

Killarna lyckas allt sämre i skolan och de som jobbar med att försöka få dem att lyckas bättre (till stor del kvinnor) ges så dåliga arbetsvillkor att de blir allt sjukare. Samband? Finns det längre någon som inte tror att det har med de där minskade resurserna att göra?

Konsekvensbeskrivning 2018

Hur tänker sig då politikerna att budget för 2018 ska bli och hur kommer skolan att påverkas av de föreslagna budgetramarna för 2018? Det kan man läsa sig till i grundskolenämndens konsekvensbeskrivning. Nu kommer väl ändå rektorerna att få mer pengar att röra sig med. Så att de kan göra nödvändiga satsningar på elevernas måluppfyllelse och arbetsmiljö?

Nej. Absolut inte. Det politiska styret i Huddinge planerar att (det formella beslutet tas i juni) även i 2018 års budget kompensera kostnadsökningar pga lön och inflation med NOLL PROCENT!

Dåliga nyheter för Huddinges rektorer. Dåliga nyheter för Huddinges lärare. Dåliga nyheter för Huddinges elever. Vi läser vidare och nu vill vi att ni är uppmärksamma. Här kommer ett långt men väldigt intressant stycke.

Vad står det egentligen här? Jo.

  1. Den ökade kostnaden för ordinarie löneöversyn planeras landa på 21 miljoner
  2. Kommunen får inte spara de 21 miljonerna på lågstadiet eller fritidshem, för då ryker de riktade statsbidragen.
  3. 90 % av rektorers budget består av personalkostnader, så besparingar kommer att drabba personal.
  4. Det kanske mest uppseendeväckande. När en lärare slutar och en annan lärare ersätter denne ökar lönekostnaden med i snitt 6 %. Lönekostnadsökningar som inte finns med i den ordinarie lönerevisionen och som därför skapar ytterligare besparingskrav.

I slutet av grundskolenämndens konsekvensbeskrivning hittar vi hur man tror att arbetsmiljön kommer att påverkas av det här. Det blir i en ”mindre gynnsam riktning”. Vi gissar att man menar fler lärare som mår dåligt pga sitt arbete.

Summering

Vi började med de här nedslagen i Sveriges kommuner för att vi vill förklara varför det politiker säger om att ”vi satsar på skolan” inte stämmer. Huddinges budget är inte representativ för resten av landets 289 kommuner. Riktigt så illa som det är i Huddinge är det inte i alla kommuner. Men samma problem med ökande kostnader pga tex högre lärarlöner finns i de flesta kommuner. Lönerna stiger för att de är för låga och då är det såklart bra att de ökar. Men. Med den ekonomistyrning vi har blir det i mycket stor utsträckning lärarna själva som får betala ökade löner med mer att göra. Politiker säger att det får man göra genom att effektivisera. Vi tror inte att det går. Istället blir allt fler lärare sjuka.

Vi lämnar Huddinges budget. Det ska faktiskt bli riktigt skönt.

Om du som läser detta jobbar i Huddinge eller har barn som går i skolan i Huddinge är det inte för sent att förändra politikernas beslut.

Om du är förtroendevald i Huddinge och tycker att vi ger en missvisande bild av kommunen förstår vi din reaktion. Vi är inte ute efter att hänga några kommunpolitiker. Vi vet att ni har ett svårt (omöjligt?) uppdrag men det finns inget annat sätt att få andra att förstå det än att synliggöra styrningens brister.

 

Följ oss gärna på sociala medier

Facebook: http://facebook.com/tsbalans

Twitter: @tsbalans

Lästips

Solen har gått i moln i Karlstad

Effektiviseringskrav – Tillväxtens pris? Välkommen till Kungälv!

Avsiktsförklaringen – Ett spel för gallerierna?

Vallentunas rektorer: Löneökning till vissa, nedskärningar för alla

Måste barnen drabbas? Ja. Även i Höganäs.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *