Vinden vänder i skoldebatten

På måndag, den 30 november, går remisstiden ut för utredningen ”En mer likvärdig skola”. Det är en utredning som tillsattes för att hantera några av skolsystemets brister. Vi på Balans har försökt förklara, i några år nu, hur vi ser på problemen i den svenska välfärdssektorn inklusive skolan. Vår ingång i det är att vi bryr oss om hur välfärdens personal mår, och hur politik och styrning – sådant som utredningen ägnar sig åt – kan göra det lättare (men under lång tid har gjort det svårare) för dem att må bra och orka jobba till pension.

I våras gav vi ut boken De lönsamma för att i samlad form förklara hur det hela hänger ihop just kring friskolor. I blogginlägg, debattartiklar, föreläsningar, youtube-filmer och twittertrådar har Marcus sedan gått vidare och tittat på fall efter fall av hur kommuner och koncerndrivna skolor har agerat på sätt som vi tror skadar förutsättningarna för en bra arbetsmiljö för både skolans personal och elever.

När vi pratat om välfärdens styrning i allmänhet, och marknadsstyrningen av skolan i synnerhet, har vi fått två olika reaktioner. Från människor i allmänhet: ”nej men vad säger ni, det här är ju sjukt?” Men från många professionella politiker, erfarna tjänstemän och friskoleföreträdare på hög nivå: ”nej men vad säger ni, skulle det vara något fel med det här? Skulle vi ha gjort något problematiskt?” Samma inställning har gällt utredningen. Så sent som i september skrev Dagens industris ledarsida att ”regeringen måste sluta bekämpa friskolorna”.

Den här väldigt tydliga klyvningen har gjort att det har känts viktigt att nöta på. Och nu verkar det som om något har hänt. I det här inlägget kommer en massa länkar till de senaste veckornas debatt och rapportering kring skolan. De flesta av dem relaterar på ett eller annat sätt till de frågor som utredningen ”En mer likvärdig skola” har kommit med förslag kring. En del av länkarna leder till betalväggar. Vi citerar det allra viktigaste.

Läraren Filippa Mannerheim skrev ett öppet brev till samtliga partier i Expressen. I det går hon till frontalattack och listar hur hon anser att varje riksdagsparti brustit i skolfrågan. https://www.expressen.se/kultur/svensk-skola-ar-en-skam-ni-politiker-har-svikit/

Sju lärare till satte igång ett upprop på samma tema. På tre dagar har det fått över 7 600 underskrifter. Skriv på du med, om du vill: https://www.skrivunder.com/vi_anklagar__stoppa_marknadsskolan_och_aktiebolagens_vinstuttag__nu

DN:s Leonidas Aretakis plockade upp tråden och menade att ”Fram till 1990 var den svenska skolan konkurrenskraftig, ekonomiskt utjämnande, och bars fram av medborgerliga ideal. Sedan dess har den riktats om mot individers och familjers fria val, medan dirigentpinnen lämnats åt marknadens osynliga hand. Men nu har utbildarna tröttnat på att piskas runt.” https://www.dn.se/kultur/leonidas-aretakis-skolan-har-blivit-en-motor-for-segregation-och-ojamlikhet/

Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson drog resonemanget vidare till att det här är en form av korruption. ”Förstår ni hur sjukt detta är? En investeringsfond ser enorma vinstmöjligheter i att systematiskt spä på segregationen och undergräva jämlikhetstanken i svensk skola. Svenska politiker svarar med … ingenting. De måste se att detta är fel. Vad är de så rädda för?” https://www.aftonbladet.se/kultur/a/bn8oaB/ordet-ni-soker-ar-korruption

I HD/Sydsvenskan skrev Peter Fällmar Andersson att utredningens förslag ju är rena rama självklarheter, åtminstone ”för varje politiskt parti som inte är mer lojalt med välfärdsföretag än med skolbarn”. https://www.sydsvenskan.se/2020-11-22/hur-manga-ursinniga-larare-kravs-for-att-politikerna-ska

Sen kom ledarsidorna. Liberala Hallandsposten skrev: ”Vakna, inse faktum. Dagens skolsystem leder till ökad segregation och att alla elevers rätt till en bra skolgång successivt urholkas. Detta sker samtidigt som de stora friskolekoncernerna plockar russinen ur kakan och höstar in miljarder i vinster av de gemensamma skattemedlen. Det är dags att konstatera att dagens marknadsstyrda skola har kommit till vägs ände – med förskräckelse. Riksdagspolitiker, ni måste agera nu!” https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ledare/dagens-marknadsskola-har-kommit-till-v%C3%A4gs-%C3%A4nde-med-f%C3%B6rskr%C3%A4ckelse-1.37415134

Dala-Demokraten pekar både på marknadiseringen och kommunaliseringen som grundproblem för skolan: ”att skolan hamnat i händerna på kommunerna, vilket gör en likvärdig skola mer avlägsen, och på en skolmarknad, vilket dränerar systemet på skattepengar.” https://www.dalademokraten.se/artikel/goran-greider-jag-anklagar-svensk-skola-har-experimenterats-sonder

Dagens Nyheter omfamnar utredningen rakt av. ”Som den statliga utredningen för en mer likvärdig skola redan konstaterat bör ersättningen minska till friskolorna, som ju inte har samma ansvar som de kommunala skolorna vad gäller att erbjuda platser till alla barn som behöver en. Därmed skulle skolan också ytterligare tappa i dragningskraft för de företag som är mer intresserade av pengarna och mindre intresserade av att ge barn och unga en gedigen utbildning.” https://www.dn.se/ledare/det-har-ar-vad-liberalerna-borde-saga-om-den-svenska-skolan/

Och i ett lång analys av skoldebatten skriver Expressens politiske reporter Torbjörn Nilsson att friskoleförespråkarna har blivit omsprungna av ”den nya skoldebatten”. https://www.expressen.se/nyheter/torbjorn-nilsson/de-borgerliga-ar-offside-i-den-nya-skoldebatten/

Idag har både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet nya och egna reportage om skolmarknaden och hur koncerner agerar på den. Titta på rubrikerna! Det här är ett förändrat sätt att se på skolsystemet.

https://www.dn.se/sverige/friskolor-kampar-for-att-behalla-skolpengen-samtidigt-som-de-gor-miljonvinster/

https://www.svd.se/okanda-koncernerna-koper-skola-efter-skola

Vart ska det här ta vägen? Vi vet inte. På måndag skickar vi in vårt eget remissvar kring utredningen om en mer likvärdig skola. Och vi kan konstatera att regeringskansliet nu ska bereda ny politik i ett helt nytt debattklimat. Ett där elever och personal äntligen tycks tas på större allvar än rätten att organisera skola på det sätt som maxar utdelningen till några få.