Watma group

Watma group

Ägare

Verksamhet och dotterbolag/varumärken (lägg till inledande beskrivande löpande text)

Omsättning och rörelseresultat

Nyckeltal personal Nordic International School (grundskola)

Nyckeltal personal Fria läroverken (gymnasieskola – obs problematisera olika programs olika lärartäthet)

Nyckeltal elever Nordic International School (grundskola)

Övrigt

I media