Valkompass för vården

Var är läkarna?

Sjukvården har utvecklats enormt på senare tid. Men grunden för att få rätt vård när man -behöver det är densamma nu som för hundra år sedan: att du får kontakt med en kompetent läkare som redan känner dig litegrann när du upptäcker något nytt symptom. Om du träffar en läkare som känner till din historia, kan hen lättare förstå när något är allvarligt, och du har tryggheten i att veta att du blir förstådd. Det här är raka motsatsen till att träffa olika personer vid varje besök, att sitta och vänta på akuten, eller att kontakta nya app-läkare för att få en tid. 

Förutsättningen för att primärvården ska fungera är att distriktsläkare (de läkare som arbetar på vårdcentraler) har lagom stora ‘listor’, alltså att de vet vilka patienter de ansvarar för, och att det är inte är fler än vad de hinner med. Lagom långa listor skulle också göra arbetet på vårdcentral mer hållbart för läkarna själva, och personalomsättningen skulle minska, och det skulle göra det ännu säkrare att du hinner lära känna din läkare.

Det här är en självklarhet. Men det är inte verklighet. Än. Diskutera gärna med partierna i valrörelsen: hur ska vi få personalkontinuitet och lagom stora listor i vår region?

Ett problem är att vården inte styrs genom regleringar för vad som måste finnas utan av luddiga mål. I trängseln mellan mängder av mål tvingas regionpolitiker att prioritera och att prioritera bort. Socialstyrelsen vill att varje distriktsläkare ska ha 1100 patienter på sin lista. Flera regioner har gjort olika försök för att få ner antalet patienter på varje läkares lista, men än så länge nås inte det målet någonstans*. I tabellen ser du hur många fler läkartjänster som behövs i din region. 

Frågor att ställa till politiker: 

– Anser ditt parti att nuvarande målstyrning av vården fungerar eller tror ni att det behövs tydligare regleringar av vad regionerna måste erbjuda för kvalitet? 

– Anser ditt parti att det är viktigt att man som patient kan få möta samma läkare när man besöker sin vårdcentral? 

– Anser ditt parti att det behövs tvingande regleringar av den möjligheten?

* Enligt Socialstyrelsens beräkningar nås målet i en region. Men Läkarförbundet, som tagit hänsyn till hur distriktsläkares tjänster är utformade, landar i att ingen region alls är nere i 1100 patienter per heltidsläkare.