Försäkringskassan goes Judas Priest

Sedan 2016 har Försäkringskassan allt oftare nekat sjukpenning, eller dragit in en pågående sjukpenning, för personer vars läkare anser att de bör vara sjukskrivna.

Det här har, än så länge, bland annat betytt att:

Varför bär sig en myndighet åt på det viset? Förklaringen är absurd, men enkel: regeringen har sagt åt dem. Ja, alltså inte rakt ut. Däremot smög det sig i regleringsbrevet 2016 in en ny formulering jämfört med tidigare år. Försäkringskassan fick i uppdrag att verka för att nå ett sjuktal på 9,0 på nationell nivå till år 2020.

Vad kan väl en enkel myndighet göra för att påverka nationens sjuktal? Ja, om man liksom tajtar till bedömningar och stramar upp regeltolkningar så kan man göra en hel del. Som patienter, läkare och kassans egen personal nu alltså vittnar om.

Hur viktigt är ett regleringsbrev då?

 

Se där, en fråga som inte har diskuterats i Opinion Live. Så det vet jag inte. Däremot vet jag att ett regleringsbrev inte är det enda som ska styra Försäkringskassan. Det finns också till exempel en lag: socialförsäkringsbalken. Den kan du läsa om du lider av sömnsvårigheter (du lär inte bli sjukskriven för det, så det gäller att hitta något som hjälper fort).

Men i kapitel 30 blir det plötsligt jättespännande. Läs bara:

Försäkringskassans skyldigheter
8 § Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten.

9 § Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att
– den försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs, och
– de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

10 § Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det, i arbetet med rehabiliteringen samverka med
– den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation,
– hälso- och sjukvården,
– socialtjänsten,
– Arbetsförmedlingen, och
– andra myndigheter som berörs av rehabiliteringen av den försäkrade.

Försäkringskassan ska verka för att de organisationer och myndigheter som anges i första stycket, var och en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

11 § Försäkringskassan ska se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det är möjligt av medicinska och andra skäl.

 

Försäkringskassan är alltså skyldig att se till att den som är sjuk rehabiliteras. Skyldig. 

Är du sjukskriven eller har varit sjukskriven nyligen? Har du fått hjälp från Försäkringskassan att rehabiliteras? Det fick inte jag de två gånger jag varit sjukskriven längre perioder, och ingen jag känner eller ens har hört talas om. (Hör gärna av dig om du får FK-rehabilitering!)

Indragna sjukpenningar: till höger och vänster.

Rehabilitering till stöd att komma tillbaka i jobb: ingenstans.

Försäkringskassan, ni kanske följer ert regleringsbrev men ni bryter er lag.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *