Majoriteten i Trelleborg planerar nya nedskärningar

Söndagen den 13 oktober planerar föräldrar och förskolans och skolans olika yrkesgrupper att demonstrera mot nedskärningar på förskolan och skolan i Trelleborg. Vad ska det vara bra för? Nyss var det val och alla partier ville ju satsa på utbildning. Gjorde de inte det?

Nej! 9/10 kommuner skär ner på förskola och skola under 2019 och i Trelleborg skär man ner mer än vad man gör i de flesta andra kommuner. Man skär ner massor faktiskt. Läs gärna det här blogginlägget från i vintras som beskriver hur det gick till när den politiska majoriteten i Trelleborg bestämde sig för att spara drygt 50 miljoner på förskolan och skolan 2019.

Men nästa år då? Kanske kommer pengarna då? Nej, inte det heller. Som vi ska visa i dagens inlägg riskerar istället förskolan och skolan i Trelleborg att drabbas av nya mångmiljonbesparingar. Häng med till Bildningsnämnden i Trelleborgs preliminära budgetförslag för 2020.

Själva budgeten klubbas i höst men redan vet vi en del om hur den styrande majoriteten resonerar. Bildningsnämnden har nämligen redan fått sina preliminära budgetramar. Dokumentet som länkades ovan beskriver de förväntade konsekvenserna av bildningsnämndens preliminära budgetramar.

Den här tabellen beskriver läget. Massor med siffror. Krångligt? Egentligen inte. Vi ska försöka att reda ut exakt hur det ligger till.

Kolumnen näst längst till höger anger hur mycket pengar som finns till de olika verksamheterna i den preliminära budgeten för 2020. Sedan har bildningsförvaltningen räknat på hur mycket man egentligen borde ha för att bedriva verksamheten 2020 med tanke på kända kostnadsökningar som löner och lokaler och liknande. I kolumnen längst till höger ser ni hur mycket mer pengar förskolan och skolan behöver för att klara de kostnadsökningarna.

Förskolan och skolan behöver 35,219 miljoner mer än den majoritetens budgetförslag ger förskolan och skolan. Annars uppstår ett besparingskrav under 2020. Klubbar kommunfullmäktige exakt samma budget som budgetförslaget innebär det en nedskärning på 35,219 miljoner kronor under 2020.

Hur kan det bli så här?

Först räknar kommunledningen (eller snarare kommunledningens tjänstemän) ut hur mycket pengar bildningsnämnden borde få med tanke på de löneökningar de tycker att nämndens medarbetare borde få. Sedan har man dragit bort 10,8 miljoner kronor i ”rationaliseringar”. Rationaliseringar är detsamma som nedskärningar. Sedan har kommunledningen bestämt att all upphandling ska effektiviseras med 2,6 miljoner. Men vad händer om det helt enkelt inte går att spara 2,6 miljoner på upphandlingar bara för att kommunledningen beordrar det? Ytterligare nedskärningar såklart.

Men besparingskravet var ju ca 35 miljoner? Hur har man räknat fram resten?

Man har bland annat räknat fram det så här. Bildningsnämnden har fler elever än vad som kompenserades för i det preliminära budgetförslaget. Lokalkostnaden ökar, kanske pga att det byggs mycket nytt i Trelleborg och nya lokaler kostar mer än gamla. Kostnad för städning ökar. Personalomkostnader (sociala avgifter och liknande) ökar, generella statsbidrag minskar och övriga intäkter minskar.

Utöver de här kostnadsökningarna har politikerna tagit beslut som gör att verksamheten kommer att behöva kosta mer. Kostnadsökningar som bildningsnämnden inte fått kompensation för i den preliminära budgeten. 11 miljoner beräknas de här besluten kosta.

Så när man plussar lite kostnadsökningar här och drar bort lite ”rationalisering” där landar bildningsförvaltningen i Trelleborg i att det behövs 35,219 miljoner mer till förskolan och skolan än vad man får enligt budgetförslaget.

Hur bedömer bildningsnämndens förvaltning att det kommer gå om man inte får de här extra pengarna? Inte så bra. Årets ”effektiviseringsuppdrag” på 56,8 miljoner är tufft nog att klara av. Ännu mer skulle vara förödande.

Hur mår då barn, elever och medarbetare i förskolan och skolan i dagens och framtidens Trelleborg? Enligt bildningsnämndens bedömning inget vidare. Sjuktalen i förskolan och grundskolan ökar. Inte så konstigt när arbetsbelastningen ökar.

Behovet av att rekrytera nya medarbetare är större än vad den preliminära budgeten tillåter.

Och fler barn behöver särskilt stöd och särskilt anpassade undervisningsmiljöer. Åtgärder som kostar pengar. Pengar som inte kommer att finnas.

Vi sammanfattar
Ja det behövs demonstationer mot nedskärningarna i förskolan och skolan i Trelleborg. Föräldrar och medarbetare behöver skicka tydliga signaler till de politiker som ska klubba 2020 års budget att de känner till att årets besparingar på förskola och skola är drygt 55 miljoner och att de känner till att det preliminära besparingskravet 2020 är ca 35 miljoner.

Och att de inte kommer att acceptera att det sparas mer på förskolan och skolan. Iaf inte under täckmantlar som ”rationalisering” eller effektiviseringskrav. Politiker måste tvingas att vara ärliga. Det skärs ner och det skärs ner massor.

I Trelleborg och i landet i övrigt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tankesmedjan Balans är välfärdens egen tankesmedja och vår verksamhet finansieras till största delen av ekonomiska bidrag från välfärdens medarbetare. Vi arbetar utan inflytande från fack eller politiska partier. Hjälp oss gärna att fortsätta det arbetet genom att bli månadsgivare eller swisha en peng.

Vill du lära dig mer om de politiska kraven på att förskolan och skolan ska bli ständigt billigare men bättre och hur politiker gör för att spara på välfärden? Beställ vår bok ”De effektiva”.

https://www.adlibris.com/se/bok/de-effektiva-en-bok-om-varfor-valfardens-medarbetare-gar-sonder-9789151903835