Sahlgrenskas budgetunderskott växer för varje år

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg behöver minska kostnaderna med 1,7 miljarder för att nå en budget i balans, en summa som motsvarar ca 2000 tjänster. Göteborgspostens ledarsida publicerade idag (fredag 19/1) en text om situationen på Sahlgrenska där de skriver att ”i ett rikt land som Sverige förväntar sig medborgarna att god sjukvård ska finnas till… Fortsätt läsa Sahlgrenskas budgetunderskott växer för varje år

Rekordstora besparingskrav på Sahlgrenska sjukhuset

Under veckan har det kommit till allmänhetens kännedom att Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg måste spara väldigt mycket pengar under 2019. Som vi visat i ett stort antal inlägg från den kommunala välfärdssektorn är det här något kommunpolitiker gör hela tiden. I 260 av 290 kommuner läggs besparingskrav på vård, skola och omsorg under 2018. Vi har även tittat till Stockholms Landsting och noterat samma mönster där. Verksamhetens kostnader ökar mer än vad verksamhetens intäkter ökar. Effekten blir nedskärningar och ökad arbetsbelastning för de som jobbar i välfärden. Konsekvensen av det känner de flesta till vid det här laget. Ökad stress, utmattning, sömnsvårigheter, depression och ångest.

I det här inlägget ska vi ta en titt på besparingskraven i Sahlgrenska sjukhusets budget!