Valkompass

Vad ska man rösta på i september? Finns det något parti alls att känna förtroende för? Ju längre in på den nuvarande mandatperioden vi har kommit, desto fler har de osäkra väljarna blivit, enligt SCB. Kanske är det därför allt fler använder valkompasser.

Vanliga valkompasser frågar inte om vad vi tänker, utan ber oss att förhålla oss till färdiga politiska förslag. Det är som om vi kan välja mellan Felix och Heinz chilisås, men vill vi hellre ha tomatpuré så får vi inte handla. Men bör inte demokrati vara något större än en shoppingrunda?

Vi har identifierat fyra aspekter av offentlig sektor där många väljare verkar ha en uppfattning som skiljer sig från den förda politiken. Trots bred enighet i väljarkåren, drivs få eller inga reformer för att hantera dem.

Det är inte väljarna som behöver en valkompass, det är politikerna. Just nu bemannas valstugor runt om i landet av aktiva politiker. Sådana tillfällen kan användas! Ju fler väljare som uttrycker sina åsikter, desto lättare får politiker att driva förslag som speglar folkviljan.

Här är frågor att ställa direkt till partier och kandidater i valstugorna.

Valkompass för kommun och region:

Billigare men bättre välfärd. Går det?

I valrörelsen lovar politiker att de ska satsa på vård, skola och omsorg och nästan varje ny budget presenteras med påstådda satsningar på välfärden. Ändå upplever många som jobbar i vård, skola och omsorg att de hela tiden får lite mer att göra. Hur kan politikers och medarbetarnas bild skilja sig så mycket åt? Svaret är ofta att budgeten inte ökas med lika mycket som lönerna, och andra kostnader, ökar. Mellanskillnaden kallar politiker för ”effektiviseringskrav”. Fråga dina politiker hur den effektiviseringen ska klaras av utan att den arbetsrelaterade ohälsan ökar.

Ta med den på din mobil eller skriv ut den, besök valstugor för olika partier, visa och diskutera!

Valkompass för skolan:

Vad behöver skolan?

Undervisning blir som bäst när lärare och rektorer har goda förutsättningar för att göra ett bra arbete. Det är politikens uppgift att skapa sådana förutsättningar, men genom att försöka få skolan att efterlikna en marknad har politiker istället byggt in ständigt försämrade arbetsvillkor i själva skolsystemet. Fråga dina politiker hur skolan ska kunna bli bättre genom att skolor konkurrerar om elever.

Ta med den på din mobil eller skriv ut den, besök valstugor för olika partier, visa och diskutera!

Valkompass för vården:

Var är läkarna?

Förutsättningen för att primärvården ska fungera är att distriktsläkare har lagom stora ‘listor’, alltså att de vet vilka patienter de ansvarar för, och att det är inte är fler än vad de hinner med. Lagom långa listor skulle göra arbetet mer hållbart för läkarna själva, personalomsättningen skulle minska, och det skulle göra det ännu säkrare att du hinner lära känna din läkare. Trots det klarar inte en enda region Socialstyrelsens riktlinjer om högsta antal patienter per läkare. Det här är bara ett av alla områden inom vården där medarbetarna har för mycket att göra. Fråga dina politiker hur de vill minska de vårdanställdas arbetsbelastning.

Ta med den på din mobil eller skriv ut den, besök valstugor för olika partier, visa och diskutera!

Valkompass för kommunen:

Vem ska äga lokalerna?

De senaste åren har politiker börjat att sälja ut förskole- och skolfastigheter till fastighetsbolag som specialiserat sig på att köpa utbildningsfastigheter och sedan hyra tillbaka dem till kommuner eller till fristående huvudmän. När kommunerna säljer tillgångar får de inledningsvis pengar som de kan använda till att göra investeringar på andra områden, men på sikt blir det mycket dyrare för kommunerna att hyra sina fastigheter än att äga dem. Och med dyrare lokalkostnader blir det mindre pengar över till att anställa lärare. Fråga dina politiker vilken strategi de har för kommunens verksamhetslokaler.

Ta med den på din mobil eller skriv ut den, besök valstugor för olika partier, visa och diskutera!