Stora besparingskrav på förskolan, fritidshemmet och gymnasieskolan i Stockholm

Det blågröna styret i Stockholm har lagt fram sitt förslag till budget för 2020 och det är ett extremt tufft år som väntar för förskolan, fritidshemmet och gymnasieskolan i Stockholms stad. Kraven på verksamheten fortsätter att öka samtidigt som ökningen av förskolepengen och fritidshemspengen inte är i närheten av vad som krävs för att bibehålla samma kvalitet på verksamheten som i år. Ännu värre är det för gymnasieskolan där gymnasieskolpengen rent av kommer att minska nästa år om den politiska majoriteten får igenom sin budget.

Vi tar en lite djupare titt i budgetförslaget och ser vad vi hittar

Effektivitet

Vi har i väldigt många budgetgranskningar visat hur politiker skär ner på välfärdens resurser men väljer att använda andra namn för det än nedskärningar. Oftast skriver de att de ställer krav på ökad effektivitet men det förekommer även begrepp som omställningstryck, förändringsfaktor och verksamhetsförbättring med syfte att förvilla läsaren.

I Stockholms stads budget för 2020 handlar väldigt mycket om ökad ”effektivitet”. I det här korta stycket nämns det fem gånger.

Effektiv, effektiv, effektiv, effektiv, effektiv… olika former av ordet ”effektiv” skrivs vid hela 482 tillfällen i budgetdokumentet. Vi tror att det är någon form av rekord.

Ambition

Politikerna som styr Stockholms stad har höga ambitioner för förskolan och skolan. Medarbetarnas uppgift är att se till att alla barn når sin ”fulla potential” och att förskolorna och skolorna i Stockholms stad är bäst i Sverige. ”Alla barn i Stockholms skolor ska få en bra kunskapsutveckling”. Det låter fint.

För att lyckas med detta är det förstås viktigt att ha bra medarbetare. Nästa år ska allt bli bättre för de anställda i Stockholms stad.

Resurser

Vilka resurser ger då politikerna förskolans och skolans chefer för att göra det bättre för Stockholms anställda och för att alla barn ska nå den där potentialen de har?

För att svara på den frågan måste vi först veta hur mycket politikerna borde öka budget med nästa år för att ge samma möjligheter 2020 som förskolorna och skolorna haft under 2019. Enligt SKL:s ”Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)”, som är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av de kommunala kostnadernas utveckling, borde skolpengen ökas med 2,7 % nästa år.

I budgeten finns en tabell som visar med hur mycket de olika skolformernas skolpeng (kallas för schabloner i Stockholm) förslås att öka nästa år och det är dyster läsning för förskolan, fritidshemmet och gymnasieskolan. Grundskolan och grundssärskolans skolpeng ökar med 2,7 % vilket enligt tabellen ovan innebär ett nollsummespel jämfört 2019. Förskolans och fritidshemmets skolpeng ökar med 0,9 % vilket innebär nedskärning med 1,8 %. Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans skolpeng MINSKAR med 0,1 % vilket innebär nedskärning med 2,8 %.

OBS NYTT INLÄGG SKRIVET EFTER DETTA DÄR NEDSKÄRNINGAR PÅ GRUNDSKOLAN KONSTATERAS

Historisk utveckling av Stockholm stads skolpeng

Ännu värre blir det när man tittar tillbaka på hur de olika skolformernas skolpeng utvecklats de senaste fyra åren. Längst ner i tabellen redovisas med hur mycket skolpengen borde ha ökat med de olika åren (SKL:s index). Ovanför det visas med hur mycket de olika skolformernas skolpeng ökade de olika åren. Längst till höger visas med hur mycket politikerna skurit ner på de olika skolformernas skolpeng. Till detta ska alltså läggas de nu föreslagna nedskärningarna för 2020.

(Obs i tabellen anges det PKV-index för 2019 som gällde när budgeten klubbades – detta har nu sänkts till 2,6 %)

Skolmarschen

Nu på söndag kommer de olika skolupproren på Facebook att arrangera Skolmarschen mot nedskärningar i förskola och skola. Vi rekommenderar alla som tycker att de här orimliga kraven på effektivisering av omsorg och utbildning måste ta slut att gå med i protesterna. Samling 13.00 på Sergels torg. Det vi berättat om i det här inlägget är majoritetens FÖRSLAG. Kanske går det få dem att ändra sig.

Tankesmedjan Balans

Vi som skriver detta är en liten tankesmedja med fokus på välfärdens styrning och på arbetsmiljö. Vi kan driva vår verksamhet tack vare att anställda i välfärden och andra som tycker om det vi gör ger oss ekonomiskt stöd. Hjälp gärna till du med.

Vill du lära dig mer om välfärdens styrning och om hur politiker mörkar nedskärningar genom allt högre krav på effektivisering av vård, skola och omsorg? Beställ vår bok ”De effektiva”.

https://www.adlibris.com/se/bok/de-effektiva-en-bok-om-varfor-valfardens-medarbetare-gar-sonder-9789151903835