Hej igen Huddinge – Hur gick det?

Under våren beskrev vi i ett antal inlägg det ekonomiska läget för förskolan och skolan i Huddinge. Ni som litar på vårt ord kan nöja er med att vi konstaterade att det såg mycket mörkt ut, att nedskärningar redan gjorts och att ännu mer nedskärningar var att vänta. Ni som tillhör den källkritiska generationen kan klicka här för att läsa inlägg 1, inlägg 2 och inlägg 3.

Nu närmar sig året sitt slut. Hur gick det för förskolan i Huddinge, där krisen var som värst? En snabb titt i förskolenämndens senaste protokoll antyder att nja, det gick inte så bra.

Organisationen behöver anpassas så att intäkter och kostnader är i balans och efter det måste tidigare underskott återbetalas. På svenska: Man behöver göra nedskärningar för att hålla budget och man behöver även göra nedskärningar för att betala tillbaka tidigare års budgetunderskott.

Men. Har man inte gjort de där ”effektiviseringarna” som kommunpolitikerna beordrade förskolecheferna i Huddinge att göra? Vi kollar in två stycken om förskolenämnden i Huddinge kommuns delårsrapport. I första klippet konstateras att underskottet är ganska stort. 16,6 miljoner. Det är mycket pengar. Sedan konstateras att orsaken till underskottet är att förskolecheferna inte sagt upp tillräckligt många som jobbar i förskolan och avslutningsvis att anledningen till att man måste säga upp folk är att uppräkningen av budget var för låg. Precis det vi konstaterade i vårens inlägg.

Vad har då politikerna i förskolenämnden lovat kommunfullmäktige för åtgärder för att fixa till det här trista underskottet på 16,6 miljoner? Jo. ”Den effektivisering som har störst påverkan på ekonomin är en ökning av antalet barn per årsarbetare”. Läs den meningen en gång till. Det är effektivt att minska personaltätheten i förskolan. Fler barn. Färre vuxna. Då sparar man såklart pengar!

Hur ser budget inför nästa år då? Har politiken förstått allvaret och skickat en betydligt större peng till förskolenämnden? I förskolenämndens budget för 2018 står följande att läsa.

Kommunfullmäktige har gjort en ”politisk prioritering” på förskolan vilket innebär ett tillskott på 16,3 miljoner. Det var väl bra? Nästan lika mycket som årets underskott. Nej! Snarare inte ens tillräckligt för att betala 2018 års löneökningar, som med tanke på förskollärarbrist lär landa långt över de där två procenten. Ännu mer nedskärningar att vänta alltså, trots att läget redan är akut i 2017 års budget och trots att nämnden har en skuld till kommunen pga tidigare års budgetunderskott.

Det här var verkligen ingen munter läsning för de som jobbar, eller har barn, i förskolan i Huddinge. Men hur har det gått med sjuktalen? De måste väl ha ökat nu när förskolenämnden tvingats till stora nedskärningar? Nej. Den har precis som i övriga landet fortsatt att minska.

Läs den sista meningen i klippet ovan en gång till. ”Det är framför allt sjukfallen över 180 dagar som minskar”. Ni som hängt med i nyhetsflödet de senaste veckorna vet att det är just vid 180 dagarsgränsen i sjukförsäkringen som andelen avslag på sjukpenning ökat mest. Vi skrev om det här redan i september när budgeten presenterades, ett inlägg som bland annat byggde på följande text i regeringens budget för 2018.

Vi sammanfattar

Följande sker i förskolan i Huddinge

  • Förskolan dras med underskott från tidigare år som måste betalas tillbaka.
  • Förskolan har ett stort beräknat underskott i år som måste betalas tillbaka.
  • Förskolan får inte full kompensation för ökade kostnader i 2018 års budget.
  • Det politikerna i förskolenämnden gör för att lösa problemet är att beordra förskolechefer att säga upp personal eller öka antalet inskrivna barn så att ”effektiviteten ökar”.
  • Samtidigt skryter kommunpolitikerna i alliansstyrda Huddinge med att sjuktalen minskat. Något som beror på att den rödgröna regeringen sett till att Försäkringskassan ökat andelen avslag på ansökan om sjukpenning.

Resurserna minskar och arbetsbelastningen ökar. Det ser dock ut som att de anställda är friskare eftersom färre tillåts vara sjuka. Såhär kan vi förstås inte ha det. Vi måste hjälpas åt för att stoppa den här styrningen av förskolan, skolan och av hela välfärden.

Du kan hjälpa till genom att sprida den här artikeln på sociala medier!