Internationella Engelska Skolan i Skellefteå dränerar kommunala skolan på elever och resurser

Igår publicerade vi ett blogginlägg där vi beskrev hur det går till när Internationella Engelska Skolan får subventioner av kommuner för att etablera sig i helt nybyggda lokaler samt vilka effekter etableringarna riskerar att få för den kommunala skolan. Vi manade också till kamp mot marknadsskolan.

Idag ska vi ta en närmare titt på hur elevunderlaget i en kommun kan påverkas av att IES startar en ny skola. När IES etablering i Skellefteå offentliggjordes förra året var den socialdemokratiska politiska majoriteten mycket nöjd. Enligt kommunalrådet var IES etablering “avgörande för fortsatt hållbar tillväxt”.

Representanten från IES var också nöjd, vilket man såklart kan förstå. IES aktieägare vill ju att IES ökar sin marknadsandel och skapar möjlighet att öka sin vinst. Det är ju själva vitsen med ett aktiebolag. Här handlar det dock inte om konkurrens med kommunens skolverksamhet utan om ett komplement.

Det är precis det där vi ska kolla upp i det här inlägget. Har IES etablering i det socialdemokratiskt styrda Skellefteå inneburit konkurrens eller komplement?

Till vår hjälp tar vi Skellefteås För- och grundskolenämnds senaste prognos för 2019 års ekonomiska resultat. Det här är en detaljerad historia där varje rektor rapporterat in det ekonomiska läget i september och vilka åtgärder som görs för att få en ekonomi i balans.

Tyvärr är det en inte bara en detaljerad utan även deprimerande historia. Sammanlagt går Skellefteås förskolor och skolor back med 74,9 miljoner. Om man räknar in anslag för asylsökande och riktade statliga bidrag (det som nedan benämns “förvaltningsgemensamma”) är prognosen för 2019 minus 23 miljoner.

Vi påstod i gårdagens rapport att IES etablering kan leda till att kommunen får svårare att organisera sin verksamhet och att fylla skolorna med tillräckligt många elever, eftersom det inte går att veta vilka elever som kommer att gå på IES skola. När de kommunala skolorna har tomma platser riskerar de kommunala skolorna att gå back och då måste kommunen betala mer pengar till friskolorna eftersom den genomsnittliga kommunala skolpengen ökar.

Rektor på Sörböles högstadium rapporterar att rektor måste vara i “ständig process gällande organisation” pga IES etablering. Personaltätheten behöver ses över och pedagoger kommer att göras “beställningsbara” (återkommande term i hela rapporten som betyder att andra skolor kan beställa lärarna och om de inte har behov av fler lärare kommer uppsägningar att ske).

På Sunnanåskolan har tappet varit “ganska stort” till IES vilket gör läget mer problematiskt än vad det varit annars. Strävan att slå ihop klasser för att förbättra budget har inte gått att genomföra pga spridningen på elever som gått till IES.

På en annan skola har IES plockat elever men inte så många elever att det påverkat budget “i någon större utsträckning”.

Klippen nedan kommer från andra skolors nuläge. De flesta skolors rektorer anger för små klasser och för litet elevunderlag som anledning till underskott i budget. Vi varit i kontakt med lärare på en av skolorna som berättar att rektor angett IES etablering som orsak till elevtapp och till att det varit svårt att hålla budget och att lärare även på den skolan blivit “beställningsbara”:

De kommunala skolorna i Skellefteå kommer inte att hålla budget i år och det är stor risk att de inte kommer att klara det nästa år heller. Personalen har uppsägningstid och behoven av många av dem finns ju kvar eftersom en del klasser inte kunde slås ihop, så det går inte att bara flytta lärare eller resurspersonal från skolor. Det här beror på flera saker men en av dem är otvivelaktigt IES etablering och att den kommunala skolans elevunderlag har minskat på ett sätt som är svårt för rektorerna att parera i budget.

När de kommunala skolorna går back ökas den genomsnittliga elevpengen i den kommunala skolan. Den ökningen har IES rätt till, men de har inte haft ökade kostnader eftersom IES klasser nästan alltid är fulla och lärartätheten lägre än i den kommunal skolan. Så IES kan öka sin vinst istället.

Marknadsskolan måste inte avvecklas pga att kvaliteten i de aktiebolagsdrivna skolorna är dålig. Den måste avvecklas pga hur den påverkar hela skolsystemet.

Det är orimligt att vinstdrivande friskolor som IES i vissa kommuner (vi vet inte än om det är så i Skellefteå) får subventioner från kommunen så att de kan hyra helt nya lokaler för en genomsnittlig hyra. Det är orimligt att IES får dränera den kommunala skolan på de duktigaste eleverna så att de kan göra vinst på ett mindre resurskrävande elevunderlag. Det är orimligt att IES kan öka vinsten genom extra tillägg på skolpengen när kommunens kostnader per elev ökar som konsekvens av att de etablerat sig i kommunen.

Vi frågade oss i inledningen om IES etablering inneburit konkurrens med kommunens skolverksamhet eller komplement. Enligt kommunens egna handlingar har det definitivt handlat om konkurrens. Men inte en konkurrens på lika villkor utan en konkurrens där kommunen inte kan vinna och Internationella Engelska Skolan inte förlora.

Tankesmedjan Balans
Vi som skriver detta vill avsluta med att berätta vilka vi är. Tankesmedjan Balans är en liten tankesmedja med fokus på välfärdens styrning och på arbetsmiljö. Vi kan driva vår verksamhet tack vare att anställda i välfärden och andra som tycker om det vi gör ger oss ekonomiskt stöd. Hjälp gärna till du med.