Regeringen blåser fritidshemmen på en halv miljard

Igår kom nyheten att regeringen bestämt att fritidshemmen ska bli en del av Skolverkets projekt ”Samverkan för bästa skola” och det blev glada miner på lite olika håll för att man äntligen satsar på fritidshemmen. Så här står det på Utbildningsdepartementets hemsida.

Tanken med Samverkan för bästa skola är att Skolverket ska stödja förskolor och skolor och nu alltså även fritidshem som har särskilt svåra förutsättningar att själva förbättra verksamheten.

”Show me the money” skrek Jerry Maguires adept till honom i telefon i filmen som delar namn med huvudrollsinnehavaren. Det är även vårt mantra. Ord? ok bra men pengar då?

Nej det finns inga egentligen resurser till verksamhet med i den här satsningen på samverkan mellan skolor och Skolverket. Det Skolverket står för är pengar till kompetensutveckling och utbildning. Såklart bra men några pengar att anställa nya medarbetare för skjuts inte till.

Pengar för det finns dock i det ”riktade statsbidraget för fritidshemssatsningen”. De senaste åren har landets huvudmän fått dela på en halv miljard som kunnat användas till att öka bemanningen på landets fritidshem.

Men fritidshemssatsningen avslutas alltså höstterminen -19 och finns inte med i regeringens budget för 2020. Regeringen har minskat antalet riktade statsbidrag eftersom det är tids- och resurskrävande för kommunerna att administrera dem och i den vevan försvann det riktade statsbidraget till fritidshemmet.

Regeringen har flyttat pengar från de borttagna statsbidragen och istället lagt de resurserna i statsbidraget för ökad likvärdighet i grundskolan. Det här är regeringens flaggskepp och 2020 kommer det att finnas 4,9 miljarder att söka, tack vare att resurser flyttats hit från andra statsbidrag.

Fritidshemmens vänner hajar nog till när de läser direktiven för vad det här statsbidraget får användas till. Pengarna får bara gå till stärkt likvärdighet i förskoleklass och grundskolan. Inte några andra skolformer. Men fritidshemmet är väl inte en egen skolform? Nej, inte enligt Skollagen men jo, enligt Skolinspektionen (vi håller på att rota i vad som egentligen gäller rent formellt).

Vi googlade en stund men hittade inget klar svar på frågan om likvärdighetsbidraget får användas i fritidshemmen så vi frågade Skolverket. Svaret blev nej det får det inte.

Ett konkret exempel på vilka effekter det här får för fritidshemmens resurser ser vi i Karlstads kommuns barn- och ungdomsnämnds budget. Fritidshemssatsningen innebar drygt fyra miljoner till fritidshemmen i Karlstad 2019. 2020 blir det inte en krona (notera att det i Karlstad inte bli någon egentlig ökning alls av de till skolan riktade statsbidragen – vi skrev ett inlägg om det här).

När det riktade statsbidraget för ökad likvärdighet i grundskolan fördelas i Karlstad ser vi som väntat att fritidshemmet utelämnas. Det riktade statsbidraget för lågstadiet minskar men kan kompenseras av det ökade statsbidraget för ökad likvärdighet i grundskolan. Men inte en krona till fritidshemmet.

Karlstad är en relativt rik kommun som 2020 tar fyra miljoner från sparade pengar och ger till fritidshemmen men så lär bara några få kommuner kunna göra och det är ju inte säkert att Karlstad har råd med det i budget för 2021.

Vi sammanfattar
I de flesta kommuner kommer den borttagna fritidshemssatsningen innebära extra stora nedskärningar inom fritidshemmens verksamhet. Regeringen dribblar med de riktade statsbidragen för att försöka att få budget för 2020 att se ut som en satsning men i praktiken blir det ett nollsummespel där grundskolan gynnas på bekostnad av förskolan och framförallt fritidshemmen.

Trist för de anställda där som tillhör en av de yrkesgrupper som oftast blir sjuka pga för mycket att göra.

Tankesmedjan Balans

Det här var en lektion i hur de riktade statsbidragen påverkar fritidshemmen och om att regeringens snack om satsningar på utbildningssektorn faktiskt är mest snack. Vi som skriver detta vill avsluta med att berätta vilka vi är. Tankesmedjan Balans är en liten tankesmedja med fokus på välfärdens styrning och på arbetsmiljö. Vi kan driva vår verksamhet tack vare att anställda i välfärden och andra som tycker om det vi gör ger oss ekonomiskt stöd. Hjälp gärna till du med.

Lästips om fritidshemmen