Smedjan ger Arbetsmiljöverket en reprimand

Arbetsmiljöverket har kommit med en rapport och idag fylls sociala medier och tidningar med nyheten om den dåliga arbetsmiljön i skolan. Företrädare för såväl sittande som tidigare regering har uttalat sig. Enligt den sittande regeringen är det den tidigare regeringens fel och enligt den tidigare regeringen är det den sittande regeringens fel. Inget nytt vad gäller den politiska analysen således. Journalister har citerat lite från rapporten och gjort några kortfattade försök till egna slutsater. De flesta utan att som max snudda vid det som är intressant i rapporten. Inget nytt heller vad gäller den journalistiska insatsen således.

Rulla till toppen