Kommunala gymnasieskolors elever presterar bättre på universitetet

Idag (7/3) presenterade Universitetskanslersämbetet och Skolverket rapporten Till högskolan från gymnasieskolan – Studenternas prestationer det första studieåret där man bland annat redovisar skillnader i hur olika grupper av elever från gymnasieskolan presterar under sitt första år på högskola och universitet.

Grafen nedan visar hur elever från kommunala skolor (gul) och friskolor (blå) presterar under första året. Elever från kommunala skolor presterar i snitt drygt fem procentenheter bättre än elever från fristående skolor, en skillnad som varit relativt stabil över tid.

I debatten om marknadsskolan är det viktigt att inte klumpa ihop alla friskolor i en stor grupp, eftersom det är stor skillnad mellan hur aktiebolagsdrivna skolor och ideellt drivna skolor använder sina resurser. Det framgår även av rapporten att det finns skillnader inom gruppen friskolor. ”Den genomsnittliga prestationsgraden bland studenter från aktiebolagsskolor är 6,4 procentenheter lägre jämfört med studenter som examinerats från offentliga gymnasieskolor. Prestationsgraden bland studenter från idéburna friskolor, d.v.s. övriga enskilda huvudmän är 4,2 procentenheter lägre jämfört med studenter från offentliga gymnasieskolor”.

Skillnaden mellan hur olika huvudmän förberett sina elever förstärks av att elever från kommunala gymnasieskolor faktiskt kan förväntas prestera sämre än elever från fristående gymnasieskolor, eftersom friskoleelever i snitt har fått högre betyg än kommunala skolors elever. Rapportförfattarna konstaterar att ”ytterligare ett resultat var att i den undersökta populationen hade elever från kommunala gymnasieskolor något lägre betygsgenomsnitt än elever från fristående gymnasieskolor men hade ändå generellt högre prestationsgrad under första året i högskolan.”

Värt att notera är att de här skillnaderna gäller oavsett vilket gymnasieprogram som studenterna kom ifrån eller vilken högskoleutbildningar de går på.

Det här är såklart inte detsamma som att alla fristående gymnasieskolor är dåliga och att alla kommunala gymnasieskolor är bra. Rapporten indikerar dock att den genomsnittliga kvaliteten i kommunala gymnasieskolor (som har högre lärartäthet) är högre än den genomsnittliga kvaliteten i fristående skolor (i synnerhet än aktiebolag, som har lägre lärartäthet) samt att det finns frågetecken kring fristående gymnasieskolors betygsättning.

– – – – – – – – – – – – – – –

Vill du bli tipsad om när en ny granskning publicerats här på Balans hemsida? Prenumerera på våra inlägg genom att fylla i din mailadress längst ner till höger på den här sidan.