Kommunala gymnasieskolors elever presterar bättre på universitetet

Idag (7/3) presenterade Universitetskanslersämbetet och Skolverket rapporten Till högskolan från gymnasieskolan – Studenternas prestationer det första studieåret där man bland annat redovisar skillnader i hur olika grupper av elever från gymnasieskolan presterar under sitt första år på högskola och universitet. Grafen nedan visar hur elever från kommunala skolor (gul) och friskolor (blå) presterar under första… Fortsätt läsa Kommunala gymnasieskolors elever presterar bättre på universitetet

Ny rapport: Dramatisk minskning av lärarledd undervisning vid svenska universitet

I slutet av 2023 släppte Malmö Universitet (MAU) en rapport om lärarstudenters lärarledda undervisningstid, skriven av Peter Bauer vid Fakulteten för lärande och samhälle. Bauer har undersökt hur antalet undervisningstimmar i veckan förändrats på de olika lärarutbildningarna som MAU (tidigare Malmö högskola) erbjuder. Undersökningens resultat är anmärkningsvärt. 1995/1997 fick lärarstudenter i genomsnitt 13 timmar lärarledd… Fortsätt läsa Ny rapport: Dramatisk minskning av lärarledd undervisning vid svenska universitet