Stora nedskärningar att vänta för förskolan och skolan i Enköping

Det har varit mycket snack om nedskärningar i förskolan och skolan de senaste månaderna. Imorgon måndag 10/6 ska det klubbas budget i Enköping. I höstas blev det lite kalabalik i Enköpings fullmäktige när oppositionens budget för 2019 antogs efter att Sverigedemokraterna använt sin vågmästarroll. Hur det går på måndag återstår att se men vi ska försöka reda ut de ekonomiska konsekvenserna av det förslag som det politiska styret presenterat i kommunstyrelsen.

En kommunal budget består ofta av två delar. En del där de styrande politikerna berättar om hur bra det är i kommunen och hur mycket de satsar och sedan en annan del där det allt för ofta framgår att budgeten inte alls innehåller satsningar utan nedskärningar. Häng med till ”Sveriges närmaste stad” för ett konkret exempel på hur olika de här två delarna kan vara.

Medborgarna i Enköping har en spännande tid framför sig där kommunen trots ”utmaningar” kan prioritera utbyggnad av välfärden och en satsning på utbildning. I Enköping kan man utvecklas, växa och ta ansvar.

Den kommande treårsperioden ska Enköping bli en av landets bästa skolkommuner där fler elever får godkända betyg och där arbetsmiljön och lärmiljöerna ”utvecklas”.

Förväntningarna på välfärden i Enköping kommer att öka. Till skillnad från nuläget, förmodar vi då, behöver de som jobbar i välfärden i Enköping förstå att det är skillnad mellan att ha kundfokus och att verkligen förstå vad kunden vill ha. Medarbetarna måste förstå vilka de är till för.

Det var del ett. Allt ska bli bättre. Så till del två. Vilka förutsättningar kommer medarbetarna i Enköpings kommun att ges för att allt ska kunna bli bättre? Nu börjar vi ana oråd. Kommunen behöver inte bara göra besparingar under 2020 utan ”extra kraftiga besparingar”.

När Enköpings ekonomer räknar på hur mycket mer pengar kommunen kommer att få 2020 och jämför med hur mycket kostnaderna förväntas att öka under 2020 kommer de fram till att det saknas 58,9 miljoner. När de sedan lägger till ”speciella prioriteringar” (vi kommer till dem senare) som politikerna vill göra saknas det ännu mer. Enköpings kommun måste därför ”effektivisera” 76,3 miljoner under 2020.

Hur gör man det här utan att det blir ramaskri bland de som jobbar i Enköpings kommun? Jo man är lite listig och säger att man satsar fast man skär ner. Först skriver man i budget att man kompenserar nämnderna för ökade lönekostnader med 2,4 procent…

… men sedan säger man åt nämnderna att de måste ”effektivisera” bort två procent. Man ger 2,4 procent men tar tillbaka två procent. Nämndernas genomsnittliga ökning för att kompensera för ökade löner landar alltså på 0,4 procent.

Hur mycket kommer lönerna för medarbetarna i välfärdssektorn i Enköping att öka under 2020? Det är omöjligt att säkert veta. SKL:s ekonomer försöker dock att göra en kvalificerad gissning i det som kallas för PKV-indexet (prisindex för kommunal verksamhet). Enligt den nuvarande bedömningen kommer kommunalanställdas löner att öka med 3,2 procent nästa år.

Hajar ni problemet här för Enköpings välfärdsverksamhet? Kompensationen för ökade löner under 2020 blir 0,4 procent enligt förslaget till budget men medarbetarnas löner förväntas öka med 3,2 procent.

Mellanskillnaden blir nästa års besparingskrav.

Hur har kommunpolitikerna i Enköping tänkt sig att förskolan och skolan ska bli sådär bra som man berättade om i del ett av budgeten samtidigt som förskolechefer och rektorer ska spara 2,8 procent av budget? Jo det ska tänkas nytt genom att använda nya digitaliserade arbetssätt. Om så mycket som 76,3 miljoner ska sparas är det skolan och omsorgen som måste dra det tyngsta lasset och då räcker inte att minska på lokaler. Det är i antalet anställda som den största besparingspotentialen finns.

Ni minns de där politiska prioriteringarna som Enköpings styrande majoritet vill göra och som ökade på effektiviseringskravet? Det är pengar som politikerna först tar från verksamheten så att medarbetarna måste betala sina egna löneökningar själva och sedan ger till kommunstyrelsen så att kommunstyrelsen kan se till att verksamheten digitaliseras. Ja plus att man vill använda omsorgens och skolans pengar till att vinna pris som årets stadskärna 2025.

Men om kommunens behov av välfärd ökar skulle ju politikerna kunna höja skatten? Inte i Enköping. Enligt en högst oklar kalkyl skulle en skattehöjning 2020 leda till att effektiviseringskraven ökar i framtiden.

Vi sammanfattar
Enligt den föreslagna budgeten för 2020 ska kvaliteten på välfärden i Enköping öka. Allt ska bli väldigt mycket bättre samtidigt som stora summor måste sparas i omsorgen, förskolan och skolan. Någon höjning av skatten blir inte aktuell. Medarbetarna får ta hela ansvaret för den ökade obalansen mellan krav och resurser.

Vi låter Enköpings styrande politiker sammanfatta läget:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tankesmedjan Balans är politiskt och fackligt oberoende. Vår verksamhet finansieras av bidrag från människor som tycker att vi gör ett bra jobb med att granska hur den politiska styrningen av välfärden skapar en ständigt ökande arbetsbelastning för medarbetare i vård, skola och omsorg. Bli gärna månadsgivare du med eller swisha en slant!

Lästips